NITTEDAL

Nittedal, NO

Landsskabsareal

700.000 m2

Bygherre

Nittedal Kommune

Projektets start

2017

Projektets status

Udført parallelopdrag 2019

Samarbejde

Holcher Nordberg, DEM Esbensen, Urban Creators

NITTEDAL

For Nittedal Kommune har Kragh & Berglund i samarbejde med Holscher Nordberg, Urban Creators og DEM Esbensen udarbejdet en helhedsplan og strategi for udviklingen af Nittedal.

Med naturen og vandet som centrale strategiske værktøjer struktureres udviklingen af Nittedal gennem flere etaper. Vandet bearbejdes, og får nye forløb og bliver et identitetsskabende element for de nye kvarterer. Det grønne spændes på tværs af byen og bringer naturen ind i centrum og indgår i netværket af naturstier og forløb.

EN LIVENDE BY RUNDT VAND

De fremtidige bygninger indeholder fællesfunktioner disponeres strategisk i planen, således at programmet i byens centrum vil blive fortættet. En tæthed der muliggør synergien mellem funktionerne og danner udgangspunktet for et levende og varieret byliv.