NORDSJÆLLANDS HOSPITAL

Hillerød, DK

Landsskabsareal

125.000 m2

Bygherre

Region Hovedstaden, Nordsjællands Hospital

Konkurrence År

2013

Samarbejde

Schmidt Hammer Lassen Arkitekter, Eliassen & Lambertz-Nilssen Arkitekter, JJW Arkitekter, Haskoning Nederland B.V., Midtconsult

NORDSJÆLLANDS HOSPITAL

I samarbejde med Schmidt Hammer Lassen, deltog Kragh&Berglund i 2013 i konkurrencen om at tegne Nordsjællands nye hospital i Hillerød. Hospitalet ligger i naturen, men vi har også lagt vægt på, at naturen og hospitalet får mulighed for at vokse sammen. I vores forslag dyrker vi variationen og forskelligheden, det uforudsigelig og de naturlige processer.

Der går vandspejl helt op til bygningen, der er vilde overdrev ved indgangen til hospitalet, som omgives af vand, grøfter, moser, skov, trærækker og græssletter. Forgrønningen af stedet sker med grønne tage, moshaver, bregnehaver og vandhaver. Det uplejede og naturlige bliver en kvalitet i sig selv, de naturlige tilgroningsprincipper skaber variation og det er ikke vigtigt, at alle træer vokser lige hurtigt og er lige store.

NATUREN I HOSPITALET

Zonerne med vild natur bruges som grundlag for et forgrenet stinet med mange nicher og oplevelser, og de bliver en pause fra hospitalet samt forbindelsen til det omkringliggende landskab og by. Parkeringen anlægges med stribet græsarmering, som kan nedsive regnvand, men som også nogle steder bliver slidt mere end andre, en naturlig udvikling og succession. Regnvandet fra de store parkeringspladser samles i grøfter og ledes til søerne - alt regnvand afledes på overfladen til de lave områder.