LÆRINGS- OG AKTIVITETSBYGGERI I NYE​

Århus, DK

Bygherre

Århus Kommune

Team/Samarbejde

KPC,
Sweco Architects,
Sweco,
Autens

Konkurrence

2021

LÆRINGS- OG AKTIVITETSBYGGERI I NYE

I samarbejde med Sweco Architects, KPC og Autens, deltog Kragh&Berglund i forsommeren 2021 i konkurrencen om at tegne fremtidens skole i den nyetablerede bydel Nye uden for Aarhus.

Resultatet blev en cirkulær skolegård, der er i tæt dialog med landskabet, og hvor læringsrum tænkes både ude og inde.

Udgangspunktet for både det landskabelige og arkitektoniske greb er de cirkler, der definerer Nyes strukturplan, og er med til at danne små lommer i byen. Det resulterede i en cirkulær skolegård med en diameter på 150 m., som indeholder aktivitetsområder, bevægelsesstationer og udendørs læringsrum. Den fungerer som en stiforbindelse til alle skolens afdelinger, og hægter sig endvidere til omkringliggende boligområder og institutionens fremtidige boldbane. Skolegården bliver dermed det samlende punkt for hele området.

Det cirkulære bevægelsesloop omkring skolen leder videre ud fem forskellige landskabsrum, der hver især er et sit eget karakterfyldte univers. Disse tematiseres efter den nærmeste landskabelige og undervisningsmæssige kontekst, sådan at de oplevede udearealer skifter karakter i takt med, at de går fra indskoling til mellemtrin og videre til udskolingen. Skolegården er blevet til et aktivitets- og læringslandskab, der giver elever såvel som besøgende en varieret og spændende landskabelig oplevelse.