PARKOURPARK FURUSET

Furuset, Oslo, NO

Landsskabsareal

2.000 m2

Bygherre

Oslo Stad

Projektets status

Udført 2013

Samarbejde

Oslo Kommune, Bymiljøetaten, Divisjon Friluft, Hege Saxebøl Moum

Priser

Nomineret til Oslo By Arkitekturpris

PARKOURPARK FURUSET

Parkourparken i Furuset er en del af en større opgradering af et sammenhængende parkområde, kaldet verdensparken. Området skal øge herlighedsværdien af et eksisterende landskab og de omkringliggende boligbebyggelser.

VERDENSPARKEN

Parkourparken er udformet som et knækket stiforløb, der lægger sig som et vandret plateau / en klippehylde, skåret ind i den eksisterende skråning. Igennem stiforløbet indbygges parkourelement­erne som stationer på en aktivitetslinie. Parkour-elementerne er særligt udviklet til stedet og omfatter rails (konstruktioner i stålrør) til swings, climbing og conditioning og murforløb i støbte betonmure til vaults, catleaps og balancing.