NÆRHEDEN

Hedehusene, DK

Landsskabsareal

10.000 m2

Bygherre

Balder

Kontrakt periode

2019-2022

Samarbejde

Balder, Dissing&Welting, Sjælsø, AB Clausen, Sinuz, Gravmand

NÆRHEDEN

I forstaden Nærheden ved Hedehusene har Kragh&Berglund skabt et landskabsprojekt kaldet Lynghaven omkring de nye boligklynger opført af Dissing+Weitling. I den nye bydel er indbyggerne både tætte på hovedstaden, naturen og hinanden – fællesskabet er i centrum, og ambitionen er at flere generationer og typer beboere vil flytte til. Til dette formål skaber landskabet og uderummet ikke bare et attraktivt sted for beboerne, men også en særlig natur i området.

Lynghaven er placeret i et i et med danske øjne dramatisk terræn. Vi arbejder med terrænet, og bevarer bakker og bække. Stier snor sig gennem det kuperede landskab og gør området mere fremkommeligt. De udligner højdeforskellene og skaber lommer med morgen- og aftensol til ophold, legepladser, picnics og andre aktiviteter. Mest markant er ”Loopet,” som gør det nemt at komme rundt til skole, indkøb, station og nærliggende grønne områder. Alle skråninger holdes under 40‰, så der ikke er behov for trapper. Små buske, græs og stauder plantes op mod bygningerne og terrasserne.

LYNGHAVEN- NATUR I BYDELEN

Grunden har et fald på 5 meter, som bruges til regnvandsafledning, og leder ned til et stort LAR-bassin i grundens sydvestlige hjørne. Grøfter etableres i terrænet som bygeveje, som opsamler størstedelen af overfladevandet, mens en mindre del sluses ind i LAR-bassinet, hvor det kan opsamles og genbruges. Den miljømæssige bæredygtighed i den nye bydel har høj prioritet. Til bebyggelser og anlæg er der genbrugt beton og jord fra området og anvendt LED-lyskilder.