TINGBJERG BYDELSPLADS

Tingbjerg, DK

Landsskabsareal

3.600 m2

Ydelse

Underrådgiver

Bygherre

Københavns Kommune

Status

Udført 2018

Samarbejder

COBE

TINGBJERG BYDELSPLADS

Tingbjergs Kulturhus & Bibliotek er placeret i det bevaringsværdige kulturmiljø i bydelen, som blev skabt i 1950’erne af landskabsarkitekten C. Th. Sørensen. Det nye kulturhus er et markant nyt vartegn for bydelen, og er blandt andet skabt med det mål at fremme samhørigheden og fællesskabet i området. Pladsen som Kragh & Berglund har bygget op omkring kulturhuset, er baseret på de samme værdier, og giver plads til både det uformelle møde og ophold samt markedsdage og andre større kulturbegivenheder på byens gulv

EN NY PLADS MED LANG HISTORIE

I arbejdet med pladsen har Kragh & Berglund arbejdet dybdegående med stedets unikke kontekst og historie og med omhu tilføjet grønne elementer af urban natur, der giver Tingbjergs borgere mulighed for at opleve årstidernes skiften og træernes vækst. Udformingen af landskabet er sket med inddragelse af Tingbjergs borgere, for at sikre at projektet har den lokale forankring, som er vigtig for bydelen. Og for at skabe et rum til brugerne, der både kan skabe stor stolthed og uformelle møder.

TESTIMONIAL

”Kragh & Berglund er i den grad lykkes med at skabe et byrum, som har en klar identitet og som går i fin dialog med bygninger og landskab. Her er det de oprindelige brostensbelægninger, der igen er anvendt til at skabe et nyt byrum med sin helt egen identitet. I har videreført områdes kulturmiljø og kulturarv, og skabt et indbydende byrum, der kan styrke naboskab og samhørighed”

Claus Johnsen

Oldermand fra Brolæggerlauget om hvorfor Kragh & Berglund vinder Brolæggerprisen 2018 for pladsen omkring Tingbjerg Kulturhus & Bibliotek