PLUG N' PLAY

København, DK

Landsskabsareal

25.000 m2

Bygherre

By & Havn

Kontrakperiode

2008-2009

Projektets status

Lukket 2016

Samarbejder

By & Havn, De urbane haver, Team JiYo, Vesterbro Rulleskøjteklub, Danske Freestyle Cyklister, FC Ørestad

PLUG N' PLAY

Ørestaden stod i 2008 overfor dårlig medieomtale og problemer med branding af området. Kragh&Berglund vandt konkurrencen om at skabe en midlertidig plads i bydelen Ørestad Syd med fokus på at skabe fællesskaber, byliv og opmærksomhed. Området blev udført som et midlertidigt projekt i 2009 og blev som planlagt lukket i 2016 til fordel for ny byudvikling.

EN MIDLERTIDIG BYLIVSGENERATOR

Plug N Play var Københavns nye laboratorium for bevægelse i byrummet: en aktivitetspark med idrætsfaciliteter overvejende bygget over filosofien om at kunne plugge forskellige midlertidige aktiviteter på en allerede eksisterende infrastruktur med vand, el, belysning og opmagasineringsplads. Målet var at generere byliv i den nye bydel Ørestad Syd. Projektet arbejdede med en høj grad af urbanitet og råhed, hvilket bl.a. afspejlede sig i det sammenbindende stisystem.