HELSINGBORG HOSPITAL

Helsingborg, SV

Landsskabsareal

42.000 m²

Bygherre

Region Skåne

Kontraktperiode

2012 - 2016

Samarbejde

SHL Arkitekter

HELSINGBORG HOSPITAL

Urban natur er vævet ind i forslaget og opretter de nødvendige forbindelser til byens grønne struk¬tur, hvilket gør sygehuset en integreret del af byens puls. Landskabet omslutter hele bygningen og giver hele kvarteret en tiltrængt rekreativ opgradering. Planterne og det grønne er højt prioriteret i landskabsplanen og en mangfoldighed af hjemmehørende arter genererer robuste og dynamiske landskaber med en høj biodiversitet. Vegetationstyperne er plantet i zoner med glidende over¬gange mellem hinanden, høje græsser og eng planter forvandler sig til områder med højere træer og frodige bunddække til grantræer som åbner op i små lysninger. En fodgænger -og cykelsti flet-ter sammen med landskabet og gør sygehusparken almen tilgængelig for borgerne i Helsingborg.

ny værdi for hele Helsingborg byen

Naturen har en helende indvirkning på kroppen. Lyset, temperaturen, duftene, lydene, luftfug¬tigheden og vækstmaterialerne egen kompleksitet er alle faktorer der påvirker sindet. Når sindene påvirkes skabes der assoiciationer og distraktioner, og i mødet med naturen åbnes døre til vores egne verdner, mindscapes, verdner som ligger langt borte fra sygehuset.

Naturen fanger vores spontane opmærksomhed og har en helende virkning på kroppen. Kombinationen af vegetation, vand, lyd- og lysinstallationer skaber små verdner af stemninger - hvor de enkelte gårde bliver til landskaber, et stille vandrum der spejler stjernen, lyden af fugle i træerne, en eng hvor regnvandet skaber kontinuerlige oversvømmelser og variation.