HELSINGBORG HOSPITAL

Helsingborg, SV

Landsskabsareal

42.000 m²

Bygherre

Region Skåne

Kontraktperiode

2012 - 2016

Samarbejde

SHL Arkitekter

HELSINGBORG HOSPITAL

Kragh&Berglund har sammen med Schmidt Hammer Lassen Arkitekter skabt et nyt landskab omkring Helsingborg Hospital, som skaber ny værdi for hele Helsingborg ved at forbinde hospitalet med de tilstødende grønne områder i Helsingborg by. Landskabet omslutter bygningen, giver hele kvarteret en tiltrængt rekreativ opgradering, og gør sygehuset til en integreret del af byens puls.

ny værdi for hele Helsingborg byen

Naturen omkring hospitalet er skabt med tanke på konceptet ”healing landscapes” og naturens helende effekt på kroppen. Kombinationen af vegetation, vand, lyd- og lysinstallationer skaber små verdner af stemninger, hvor de enkelte gårde bliver til landskaber: et stille vandrum der spejler stjernen, lyden af fugle i træerne, en eng hvor regnvandet skaber kontinuerlige oversvømmelser og variation. Disse leder tankerne bort fra sygdom og hospital med mere positive associationer.

Urban natur er vævet ind i forslaget og opretter de nødvendige forbindelser til byens grønne struk¬tur. Planterne og det grønne er højt prioriteret i landskabsplanen og en mangfoldighed af hjemmehørende arter genererer robuste og dynamiske landskaber med en høj biodiversitet. Vegetationstyperne er plantet i zoner med glidende over¬gange, høje græsser og engplanter forvandler sig til områder med højere træer og frodige bunddække til grantræer, som åbner op i små lysninger. En fodgænger -og cykelsti flet¬ter sammen med landskabet og gør sygehusparken almen tilgængelig for borgerne i Helsingborg.