RÅDHUSVÆNGE

Ølstykke, DK

Landsskabsareal

10.700 m2

Bygherre

Ølstykke Almennyttige Boligselskab

Kontraktperiode

2013-2019

Samarbejde

DOMUS Arkitekter, Oluf Jørgensen A/S

RÅDHUSVÆNGE

For Ølstykke almennyttige Boligselskab har Kragh&Berglund i samarbejde med DOMUS Arkitekter og Oluf Jørgensen A/S skabt udearealerne omkring de nye almene boliger ved Rådhusvænget i Ølstykke, som har en særlig blanding af landskab og byskab. Projektets vision er at skabe et grønt parklandskab i Ølstykkes grønne bystruktur, som strækker sig fra det åbne landskab over park og sportsanlæg til “grønne byrum” og som skaber sammenhæng og forståelighed på den spredte og uhomogene bebyggelse i området.

De “grønne byrum” fungerer som områdets netværk med afvekslende, uformelle mødesteder som supplement til de tættere kontakter, som opstår i naboskaber, fælleshuse og omgivende institutioner. Grunden indgår i et langt skrånende landskabeligt forløb fra nord mod syd og regnvand ledes ned gennem bebyggelsen til det lavtliggende vandspejl, så det kan afkobles kloaksystemet. Vandet skal være med til at øge biodiversiteten på stedet. Stisystemet giver tilgængelighed og er bebyggelsens sociale rygrad. Nogle steder danner det små pladser og andre steder siddekanter mod sandkasser og legearealer.

DESIGN MED LAR

I ønsket om at nybygge og forny området med fortætning, højere bebyggelsesprocent og ændret funktionalitet på stedets egne præmisser, bandt vi nyt og gammelt, landskab og bebyggelse, sammen. Rigtigt udformet kan kombinationen af det bymæssigt rumlige og det grønne landskabelige, give området en ny identitet, der gør det til et tyngdepunkt for de omliggende områder og til et centralt kvarter i Ølstykke.