RÅGSVED MOTORIKBANE

Rågsved, Stockholm, SV

Landsskabsareal

14.000 m2

Bygherre

Stockholm Kommune

Kontraktperiode

2015-2017

Samarbejder

AIX Arkitekter

Fotos

AIX Arkitekter / a.r.f . photo

RÅGSVED MOTORIKBANE

Tryghed opstår gennem dialog og gensidig forståelse. Stockholm stad ønskede at styrke det sociale sammenhold på tværs af alder, køn og etnicitet ved at bygge et trygt samlingspunkt for Rågsveds beboere i et område, som fremstod som et typisk 60’er-70’er parkområde uden nogen egentlig programmering. Vi fokuserede på at skabe et rum, som med en stor variation af funktioner inviterer både store og små til at bruge kroppen og aktivere kreativiteten.

LEG OG SPONTAN IDRÆT I RÅGSVED

Parkens rygrad er den orange løbebane med både klassisk 100 m. sprint og efterfølgende legende og udfordrende topografi. Langs med banen er der drypvist placeret klatrevægge, legestativer, trampoliner, boules bane m.m. Parken rummer også plads til det stille ophold, med borde, bænke og grillplads. På udvalgte platforme man kan kravle op og få et overblik og nyt perspektiv på parken. Variationen af funktioner gør parken til et mødested for mange forskellige mennesker – den er blevet et socialt samlingspunkt for børn, ungdommen og voksne i Rågsved.

Aktivitetspladsens funktioner kan udbygges og tilpasses efter de behov og muligheder der efterspørges i Rågsved. Der kommer flere funktioner til i en løbende proces med brugerne, hvilket har været et planlægningsgreb indtænkt fra starten, og som gør at parken tilpasser sig byens udvikling. Kragh&Berglund har foreløbig udbygget parken med en dansebane henvendt til områdets unge kvinder og piger, en gruppe der ellers ikke er så aktive og synlige i det offentlige rum.