RTS – ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

Roskilde, DK

Landsskabsareal

32.000 m2

Koncurrence

1. Pris

Projektets status

Udført

RTS – ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

RTS kan sammenlignes med et samfund, med funktioner til dækning af specifikke behov og en infrastruktur, der både forbinder mennesker med funktioner, mennesker indbyrdes og ikke mindst RTS med bylivet og aktiviteterne omkring bygningen. I sit indre danner RTS rammerne om et studie- og forskningsunivers, med synergi og tværfagligt fællesskab, som det gennemgående tema, og med visuel kontakt mellem de forskellige dele af skolen og til Musicon. RTS har potentiale som bylivsgenerator i den nye bydel. De mange elever og lærere vil ikke alene befolke RTS, men trække liv til hele området.

Landskabet samler området og danner en klar kobling mellem eksisterende og nye bygninger. Området udfor de eksisterende bygninger underinddeles af en rambla, som ender ud i en central plads. På ramblaen kobler der sig lommer med forskellige aktiviteter og parkeringszoner. Langs ramblaen danner gråpoppel et let løvtag. Den centrale plads danner et knudepunkt mellem campusområdet og resten af Musicon og forbinder Musicon til festivalpladsen på den anden side af motorvejen med en gang- og cykelforbindelse. Pladsen rummer mulighed for sport og ophold og vil i kraft af sin skala kunne huse større arrangementer.

Tagrørsskoven danner et markant landskabeligt element mellem motorvejen og bygningerne, samtidig fungerer tagrørsskoven som nedsivningsbassin for hele området.