SANDVIG STRANDPROMENADE

Sandvig, Bornholm, DK

Landsskabsareal

8.500 m2

Bygherre

Bornholms regionskommune

Kontraktperiode

2006-2013

Samarbejder

Realdania, Sandvig Borgergruppe, Bornholms Regionskommune

Priser

Arkitekturprisen 2012 Bornholm

SANDVIG STRANDPROMENADE

Da kyststrækningen på Bornholm skulle renoveres og nytænkes, blev Kragh&Berglund inviteret til Sandvig for at arbejde med stedets identitet, som var påvirket af den sæsonmæssige tilstrømning af turister. Vi valgte at fokusere på at styrke lokalidentiteten gennem en workshop med borgerne. Resultatet blev et multifunktionelt rum, som kunne tilfredsstille både de lokale og turisters behov, og samtidig kystsikre området. En ny promenade langs vigens bund fører strandgæsterne langs de vindomblæste klitter og helt ud i vandet, og en gangbro gør vandet let tilgængeligt for alle, inkl. vandsportsudøvere med udstyr.

BØLGENDE BÆNKE I BUNDEN AF VIGEN

Projektet er del af et initiativ, der skal styrke det byggede miljø i kystkommunen og give beboere og turister nye muligheder for udfoldelse. Den nye strandpromenade skaber en række varierede zoner med opholdssteder langs vigen. Her opstår et nyt byrum med plads til markeder, udeservering og lokale festligheder, hvor leg og sportsaktiviteter flyder sammen. Stedets omskiftelige natur fremhæves af Strandpromenadens elementer i råt træ, beton og vindstærk beplantning. Designet aktiverer ikke bare brugerne, men også den unikke natur omkring dem.

TESTIMONIAL

"Der er på en meget fin måde skabt sammenhæng i området langs bugten fra stranden til havnen, og sammenhængen mellem byen og kyststrækningen er genetableret. Strandpromenaden og de reetablerede glitter og beplantning fremstår nu som en del af det naturskønne område ved Sandvigbugten. Strandpromenaden er blevet et attraktivt byrum med gode opholdsmuligheder samt plads til markeder, kulturarrangementer, udeservering og leg."

Winni Grosbøll, Borgmester Bornholms Regionskommune