TINGBJERG BYDELSPLADS

Tingbjerg, DK

Landsskabsareal

3.600 m2

Bygherre

Københavns Kommune

Kontraktperiode

2015-2017

Samarbejder

COBE

Priser

Brolæggerprisen 2018

TINGBJERG BYDELSPLADS

Tingbjergs Kulturhus og Bibliotek er placeret i det bevaringsværdige kulturmiljø i bydelen, som blev skabt i 1950’erne af arkitekt Steen Eiler Rasmussen og landskabsarkitekt C. Th. Sørensen. Det nye kulturhus er et markant nyt vartegn for bydelen, og er blandt andet skabt med det mål at fremme samhørigheden og fællesskabet i området. Pladsen som Kragh&Berglund har bygget op omkring kulturhuset, tager udgangspunkt i den samme dagsorden, og giver plads til både uformelle ophold samt markedsdage og andre større kulturbegivenheder på byens gulv.

EN NY PLADS MED LANG HISTORIE

I arbejdet med pladsen har Kragh&Berglund kigget dybdegående på stedets unikke kontekst og historie og med omhu tilføjet grønne elementer af urban natur, der giver Tingbjergs borgere mulighed for at opleve årstidernes skiften og træernes vækst. Udformingen af landskabet er sket med inddragelse af Tingbjergs borgere for at sikre at projektet har den lokale forankring, som er vigtig for bydelen, samt for skabe et rum, der giver anledning stolthed og uformelle møder blandt brugerne.

TESTIMONIAL

”Kragh & Berglund er i den grad lykkes med at skabe et byrum, som har en klar identitet og som går i fin dialog med bygninger og landskab. Her er det de oprindelige brostensbelægninger, der igen er anvendt til at skabe et nyt byrum med sin helt egen identitet. I har videreført områdes kulturmiljø og kulturarv, og skabt et indbydende byrum, der kan styrke naboskab og samhørighed”

Claus Johnsen

Oldermand fra Brolæggerlauget om hvorfor Kragh & Berglund vinder Brolæggerprisen 2018 for pladsen omkring Tingbjerg Kulturhus & Bibliotek