Sandvig
Beach Promenade
Under construction

Sandvig beach promenade is under construction and will open on 14 June. The project is to provide better access to Sandvig beach and increase the use of the area. The beach promenade includes removal of the wave pool, reestablishment of the dunes, promenade, bench along the promenade, stairs and bathing jetties to the water and lighting. Upgrading of the entire area

Sandvig
strandpromenad
under utförande

Sandvig strandpromenad är under utförande och invigs den 14 juni. Projektet ska ge bättre tillgång till Sandvig strand och öka användandet av området. Strandpromenaden omfattar avlägsning av vågbadet, reetablering av sanddynorna, promenaden, bänkarna längs promenaden, trapporna, badbroarna och belysningen. En uppgradering av hela området.

Sandvig
Strandpromenade
under udførsel

Sandvig strandpromenade er under udførsel og indvies den 14. juni. Projektet skal give bedre adgang adgang til Sandvig strand, og øge brugen af området. Strandpromenaden omfatter fjernelse af bølgebadet, reetableringen af klitterne, promenade, bænk langs promenaden, trapper og badebroer til vandet og belysning. En opgradering af hele området