Kragh & Berglund är ett arkitektkontor i skärningspunkten mellan arkitektur, landskap och urbana miljöer.

Vi har en stor internationell bredd och håller en tät kontakt mellan våra kontor i Köpenhamn, Stockholm och Beijing.

Med kritisk professionalism och ett etiskt angreppssättpå urbana utmaningar skapar vi framtidens hållbara stadsmiljöer.

Baserat på de enskilda projektens kontexter utforskar och utvecklar vi stadens gömda potentialer.

Problem löses på så vis att våra projekt kan ingå i ett större sammanhang och med det existerande landskapet som verktyg.

FILM