Vi är nominerade till Oslo bys Arkitekturpris

Första spadtaget

Ramavtal Stockholm

Plats: Stockholm
Areal: Ramavtal
Status: Vunnet

Kragh & Berglund Landskapsarkitekter har tillsammans med 14 andra landskapsarkitekter kvalificerat sig till ramavtal med Stockholm stad. Vi ser fram emot framtida projekt i Stockholm!

 

 

 

 

Vi vinner Generationernas Hus!

1. Pris Folehaven bro

Sted: Folehaven bro
Areal: 34.000 m2
Status: 1. pris

Broen indpasses fint i landskabet både hvor projektet gennemføres med opbygning af rampe i jord, men helt klart også hvor der skabes sammenhæng mellem broen og rampen  ved at fortsætte hovedsøjlernes lette og smukke form ind i parken. Tilpasningen til det eksisterende stisystem er selvklart og i høj grad løst. Det vurderes at landskabsarkitektens erfaringer i høj grad kommer til udtryk i nærværende projekt med forslag til de landskabelige løsninger for tilpasning til omgivelserne. Samlet vurederes projektet til 10 point ud af 10 mulige. I samarbejde med Dissing&Witling og COWÌ. Copyright bro D+W og COWI.

 

Læs mere her https://www.magasinetkbh.dk/indhold/cykelbro-folehaven

 

 

 

Vi vinder 3. pris på Selma park

Sted: Göteborg, Sverige
Areal: 125.000 m2
Status: 3. pris

3:e pris 100 000 SEK tilldelas ”SELMAS PARK – EN RÖRELSE GENOM LANDSKAP” för ett djärvt och nytänkande förslag som visar en spännande gradient mellan stad och natur och natur och stad. Förslagsställare: Kragh&Berglund genom Kerstin Fogh Harboe, Anna Katrine Jensen, Ida Kirkegaard Christensen, Ana Rita Fernandes, Jonas Berglund, Hans Kragh och Maria Höök.

 

Læs mere her https://www.arkitekt.se/selmas-park-andra-och-tredje-pris/

 

 

 

Vi vinder rammeaftale på Gotland

Sted: Gotland, Sverige
Areal: 420.000 m2
Status: Igangværende rammeaftale

Vi er udvalgt til at deltage i rammeaftale som landskabsarkitekter på Gotland. Vi glæder os.

 

 

 

1. pris Holbæk sportsby

Sted: Holbæk
Areal: 420.000 m2
Status: Igangværende 1. pris 2016

Holbæk SportsBy er ikke bare idrætsfaciliteter med funktionelle behov, men derimod en poetisk og oplevelsesrig park, hvor folk mødes på tværs af alder, baggrund mv. Et sted hvor pensionisten og tennisspilleren opholder sig på lige fod med hinanden. Et sted hvor der er en sansehave lige op af den fremtidige skaterpark.
Landskabet består af flere større anlæg, som bruges til forskellige sportsaktiviteter: fodbold, en opvisningsbane omgivet af en atletikløbebane og tilhørende faciliteter, tennis, sansehave med petanque-baner, kombineret buffer-parkering med streetbasket, BMX-bane på parkens store bakke af overskudsjord og løbe- og vandreruter på parkens stinet. Derudover indeholder parken en ridesti, og hybridzonerne er forberedt til uorganiseret idræt som parkour, skater, calisthenics og crossfit mv.
Holbæk SportsBy skal opfordre til bevægelse – ikke fordi man skal, men fordi man får lyst til at bevæge sig, fordi der er oplevelser, og fordi man ikke løber en tur på en løbebane, men har muligheden for at løbe en tur i en smuk park.
Parken og oplevelsen tager sit udgangspunkt i det omgivende kulturlandskab, mødet mellem det kultiverede; markerne og det ukultiverede; naturen. I mødet ligger også oplevelsent mellem det rationelle og det irrationelle – det strukturerede og det legende.
I det spændingsfelt skal Holbæk SportsBy skabes. Og lige præcis i grænsen mellem det rationelle og det irrationelle skabes spændingsfeltet, der gør, at det er interessant at færdes. Det er her stierne og hybridzonerne findes, hvor der både er blomster, tennis og småbørnsleg. Det er her man kan sætte sig på en bænk ved søen og betragte løberne der bruger stilen som løbebane.
De mange større og mindre loops forbinder alle parkens funktioner, som sammen består af et stisystem med en hovedsti, der går fra nord mod syd. Hovedstien er livsnerven, som går gennem hele området, og deles op i mindre stier og små afstikkere, der fungerer som hybridzoner.

 

 

 

Furuset i Arkitektur N og youtube

1. pris Hvidovre Hospital

1. pris
Hvidovre
Hospital

Vi har vunnit tävlingen om Hvidovre hospital tillsammans med schmidt hammer lassen architects, aarhus arkitekterne, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma och Royal Haskoning.