Tianjin Ecocity 5 km2 Eco city Tävling

Tianjin Ecocity
5 km2 Eco city
Tävling

Tillsammans med Archiland ltd ska vi påbörja tävlingen omkring den centrala delen, Tianjin Eco, dels urban design av stadens centrum och konceptuell design av fristående byggnadsverk. Andra deltagare i tävlingen är Steven Holl Architects, GMP Architects, Paul Andreu Architecte. 5 fristående byggnader ska skapa en avslutning på Tianjin Eco valley.

Vordingborg Byggherrerådgivning för borgterrängen

Vordingborg
Byggherrerådgivning
för borgterrängen

Kragh & Berglund är utvald som byggherrerådgivare för borgterrängen vid Danmarks Borgcenter. Syftet med rådgivningen är att säkra fasthållandet av ett redan fastlagt huvudgrepp och designlinje genom landskapsprojektets delområden.

Ny arbetsplats i Stockholm

Ny arbetsplats i Stockholm

Vårt svenska kontor har flyttat till Gävlegatan 12A, Stockholm.

Ansvarig för prekvalifikation Nikolaj Holmgren

Ansvarig
för prekvalifikation
Nikolaj Holmgren

Hädanefter ansvarar Nikolaj Holmgren tillsammans med Jeremy Andrew Dennis och Hans Kragh för vårt prekvalifikationsmaterial. Kontakta Nikolaj på nhh (replace-this-with-at) kragh-berglund.dk.

Søndermarken Vejle Framtidens förorter igång

Søndermarken Vejle
Framtidens förorter
igång

Søndermarken – Visioner för framtidens förort. Vad ska framtidens förort kunna?
Tävlingen är utskriven av Vejle kommun i samarbete med Realdania.

“Ursprungligen betecknade förorten bebyggelse utanför stadens försvarsverk [2]. Vid krigstillfällen skulle bebyggelsen i ett visst avstånd avlägsnas på grund av beskjutningen från en angripande fiende – den såkallade demarkationslinjen. Den nya betydelsen kom först till omkring århundraskiftet (1900), då städernas försvarsverk blev nedlagda i kraft av tidens utveckling, som hade gjort de utan verkan och därmed överflödiga.

Många förstäder i större danska städer har ursprungligen utvecklat sig som små självständiga städer som med tiden växte samman till en större stad. Därför kännetecknas en förort vid att ha sitt eget centrum, företagsliv, industri osv.

Det var först vid industrialiseringen från mitten av 1800-talet som förorterna började att växa fram. I början försökte man med inlemmelser men eftersom proceduren var besvärlig och framgångsmetoden snart visade sig vara misslyckad, började man med statistisk hänseende att registrera förorterna för att få städernas samlade invånartal[3].

Många gamla förorter vid stadsgränsreguleringen eller kommunalreformen blev ihoplagda med den köpstad som den låg i anknytning till för att därigenom uppnå en samlad förvaltning av hela det sammanhängande, bebyggda stadsområdet. Exempelvis blev vid kommunalreformen 1970 de flesta förorter i Danmark sammankopplade med den köpstad de var anslutna till. Förortsbegreppet användes händanefter bara om de kommuner som låg i huvudstadsområdet för att tillkännage deras sammanväxning med Köpenhamn. Under hänsynstagande till att många gamla förorter fortsatte att utgöra mer eller mindre välavgränsade bebyggelser blev det sedan 1970 mer rimligt att tala om stadsdel snarare än om förorter. ” Från wikipedia

Kan det kanske vara mer lämpligt att betrakta förorten som en del av staden?

Bryghusgrunden Brukargruppen entusiastiska

Bryghusgrunden
Brukargruppen
entusiastiska

Rasmus L. Andersen, från Kragh & Berglund Landskapsarkitekter, redovisade förslaget för brukarna. Han var väldigt glad över både presentationen och brukarnas konstruktiva kommentarer: ”Jag är otroligt glad över att landskapsprojektet utföll positivt. Det tog tid att komma hit men att höra brukarnas entusiasm för trappmotivet, som är lekplatsens genomgående element och ”Berget och Hålet”, som är trappmotivets innehåll. Detta försäkrar ett bra vidare arbete, säger Rasmus L. Andersen.

Dyveke skolan Regnvatten och lek på Amager

Dyveke skolan
Regnvatten och lek
på Amager

Hur kombineras regnvatten med lek?

Parkourpark Oslo Brukarmöte

Parkourpark
Oslo
Brukarmöte

Parkourparken i världensparken Furuset har börjat med en workshop med brukare och byggherre i Oslo.

Plug N Play utvärderad av Hausenberg

Plug N Play
utvärderad
av Hausenberg

Läs hela rapporten HÄR

Plug N Play har blivit utvärderad av Hausenberg. Idéen om en väldigt urban och stadsmässig park byggd omkring en gata har visat sig vara hållbar och i stånd till att lyfta stadslivet i Ørestaden.

”Det är första gången som jag är här och jag har varit här sedan klockan 14. Det är kanonbra och riktigt fett att någon orkar ta initiativ till att bygga något sådant.”

Nyckelord:
Plug N Play som en stadslivsgenerator.
Varför finns det inte mer urbanitet i Ørestaden?