Dyveke skolan Regnvatten och lek på Amager

Dyveke skolan
Regnvatten och lek
på Amager

Hur kombineras regnvatten med lek?