Kragh & Berglund tar emot Brolæggerprisen 2018 som delas ut av Brolæggerlauget. Vi är stolta att ta emot priset och över att ha skapat det vackra stadsdelstorget vid Tingbjergs bibliotek och kulturhus. Inspirationen är en tolkning av C. Th. Sørensens tillvägagångssätt för den ursprungliga landskapsplanen för Tingbjerg där det lekfulla och underfundiga speglas i naturen som skapande element som främjar och stärker mötet mellan människor och samhörigheten i området. Den ursprungliga gatstensläggningen med gammal engelsk gatsten av hög kvalitet återanvänds och skapar ett torg med sin helt egna identitet, som både går att känna igen och är nytänkande med sin lokala förankring. Stadsdelstorget är Kragh & Berglund och byggnaderna av COBE är aktiva ingrepp i Tingbjerg, som visar nya sätt att renovera i allmänna bostadsområden – med material av hög kvalitet och vackert utförda gatstensläggningar av gatstensläggarna från C. C. Brun Enterprise A/S.

Foto: Rasmus Hjortshøj – COAST Studio. Kragh & Berglund.

https://www.building-supply.dk/article/view/627804/her_er_vinderen_af_brolaeggerprisen