Kragh & Berglunds projekt ”Dansk Handicap Forbund – Stranden” i Charlottenlund vid Øresund är Danmarks första kustbad med fokus på universell tillgänglig design och kustsäkring.

Läs hela artikeln här: https://issuu.com/danskhandicapforbund/docs/handicap-nyt_nr._4_2018