Nyhetsbrev Maj 2012

Nyhetsbrev
Maj 2012

BELYSNINGEN AV DTU

Vi har precis avslutat arbetet med helhetsplanen för belysningen med utgångspunkt i det särskilda landskapet på DTU.

Spontan idrott i Helsingborg

Vi har satt igång med att designa en ny urban anläggning för spontan idrott i Helsingborg. Anläggningen är inspirerad från den framgång som Plug N Play i Köpenhamn har haft hos brukarna.

Spontan idrott i Helsingborg

Anläggningen innehåller faciliteter för den oorganiserade idrotten och erbjuder därför nya ramar och mötesplatser för en ny publik.

MINDRE HEMSIDA

Vår hemsida har fått ett brush up och kan nu visas på smartphones, mindre och smartare med många nya och spännande projekt – och på danska och svenska. Se den HÄR.

NYA KVARTER I ST. FRÖSUNDA

Stora Frösunda ligger på ritbordet: en utarbetad detaljplan, området ska omvandlas från ett trafikdominerat industriområde till en ny och attraktiv stadsdel centralt belägen i Solna Kommun i Stockholm.

NYA KVARTER I ST. FRÖSUNDA

Stora Frösunda är ett tättbebyggt urbant landskap med klassiska stadselementer, parken, promenaden och torget. Stadsdelen erbjuder överraskande rumsliga omväxlingar och plats till brukargrupper med motstridiga behov och intressen. I samarbete med fantastiska BAU.

TRAINING FOR CHINA

Jonas förbereder sig på Kina – se video på youtube HÄR

VÄRDESKAPANDET I SANDVIG BORNHOLM

Vi får en ny strandpromenad, en liten plats, två badbroar, belysning, badfaciliteter, 200 meters bänk och nya sanddynor till Sandvig för priset av ett vanligt enfamiljshus.

SLEEPING BEAUTY INSIDE

Framtidens Caroli köpcentrum i Malmö fungerar som ett sammanhängande stadsrum som överraskar och fångar besökarens intresse.

SLEEPING BEAUTY OUTSIDE

Samma beläggning inomhus och utomhus i modulerna 30*30, 60*60 og 120*120.

Samaranch memorial Tianjin Kina

Projekteringen av den super romantiska parken är igång med stigar, broar, backar, sjö, vattenkonst, skulpturer, takträdgårdar, bänkar, gräs och sanddynor.

Kragh&Berglund Maj 2012