OM OSS

Kragh & Berglund är ett arkitektkontor som arbetar i skärningspunkten mellan arkitektur, landskap och urbana miljöer. Vi har en stor internationell bredd och håller en tät kontakt mellan våra kontor i Köpenhamn, Stockholm och Beijing.

Vi hjälper byggherrar och andra yrkespersoner att fatta de bästa besluten när det gäller nytänkande utveckling av stad och landskap. Med kritisk professionalism och ett etiskt angreppssätt på urbana utmaningar skapar vi framtidens hållbara stadsmiljöer.

Vårt mål är att svara på problemställningar på ett sätt som skapar bästa möjliga mervärden för beställare, brukare, staden samt för närområdet.

Stranden Charlottelund, Plug N Play, Sandvig strandprommenad och Rågsved motorikbana är exempel på innovativa projekt som både löser en social problemställning, skapar vackra gröna platser och genererar mervärde för brukare och byggherre.

Målet är att utveckla och förbättra platsernas unika identitet i samspel med naturen och lekfulla sociala element, som ger möjlighet för en ökad livskvalitet för alla. Vi vet att välfungerande arkitektur är demokratisk och social arkitektur, som utvecklas i tätt samspel med brukarna. Och vi tror på att medägarskap och jämställdhet är grunden till ett bättre och mer hållbart samhälle.

Svenska Organisationsnummer:

559044-8709

“Stadsrum skapar liv i staden för att de ger Köpenhamnarna möjligheten att komma ut ur sina lägenheter och använda sig av stadens attraktioner. Detta hjälper till att skapa gemenskap på en lokal skala. Därför är det en stor vinst att BLOX och torget framförger något tillbaka till staden och Köpenhamnarna. Vi kan alla vara tacksamma och glada over det.”

“Genom en öppen och ärlig dialog har Strandens många intressenter och den komplexa brukargruppen varit involverade I processen från idé till färdigt resultat. Från början har Kragh & Berglund haft en god förståelse för projektets villkor och kombinerar kreativitet med originalitet I projektets utformning med god förhållning till projektets ekonomi och tidsramar.”

Utvalda projekt och beställare:

STRATEGI/LOKALPLAN/MEDBORGARDIALOG

Lokalplan Musicon det Høje C för Musicon sekretariatet Roskilde och Roskilde kommune
Lokalplan Damhusengens skole, Vanløse för BYG, TRUST och KK
Lokalplan Holger Petersens Tekstilfabrik med Holscher Nordberg för Holger Petersens Fond
Medborgardialog för lekplatsen på Blox för Realdania
Medborgardialog Brøndby strand Helhedsplan 4 för T13, BoVest
Lokalplan för industriområde i Høje Tåstrup för MTH och Høje Tåstrup kommune
Lokalplan Ved Amagerbanen Nord för Holscher Nordberg och Københavns kommune
Lokalplan för Stora Frösunda Stockholm för Bau och Solna kommun
Medborgardialog för Plug N Play Ørestaden för By&Havn
Stadsrumsinventering av Kvæsthusbroen för Realdania, workshop för facilitering av brugerindragelse för Kvæst husselskabet, Realdania
Lokalplan för Vølund, Holbæk by
Strategier för Sandvig, Øster Marie och Stigar i landskapet för Bornholms Regionskommuner. Workshop och medborgardialoger

STADS- OCH LANDSKAPSPLANERING

Parallelluppdrag Nittedal Centrum för Nittedal kommune Norge
Parallelluppdrag Sandnes för Sandnes kommune Norge
Parallelluppdrag Kongsvinger för Kongsvinger kommune Norge
Brøndby Strand Helhedsplan 4 för Bo-vest, T13 og Brøndby almennyttige Boligselskab, afd. Rheumpark, Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8, Tranemosegård, afd. 13 och Brøndby Boligselskab, afd. 605, 606, 607 og 608.
Parallelluppdrag Åbenrå klima boulevard för Åbenrå kommune och Realdania
Parallelluppdrag Asker centrum för Asker Kommune, Norge
Masterplan för Eco city Wan Zhuang
Masterplan för Yixing. Bygherre Yixing City Government
Masterplan för Binhai Ecocity Archiland Architects
Masterplan för Tornhøj plejeboliger, VAB almene boliger
Parallelluppdrag Kiruna för Kiruna kommun
Planläggning av Bornholms stigförbindelser för Bornholms Regions Kommune och Realdania
Parallelluppdrag Gjersruds Stensrud Norge
Belysningsplan för DTU, DTU Campus
Infrastrukturplan för Sjælør blvd Aab afd 50
Infrastruktuplan för Sjælør blvd Aab afd 50
Helhedsplan för Nyt Hvidovre Hospital, för Region Hovedstaden.

BOSTÄDER

Sjælør Blvd AAB afdeling 50, helhedsplan, landskapsdesign, infrastrukturplan och LOD 75 %. För AAB
DAB Ølstykke Rådhusgrund, helhedsplan, landskabsdesign och LOD 100 %. För DAB
Vølund holbæk, helhedsplan, landskapsdesign, LOD 100% för Vølund afdeling 1, 2 och 3 för VAB
Tingbjerg kultur- och bibliotekshus för KAB och Københavns kommune
Rågsved Motorikbana för Stockholm stad och AIX arkitekter
Mølleholmen psykiatriske bostäder för Boligforeningen 3-B
Vibo 101 Islandshøjparken, landskapsdesign, byggherre Vibo
Vibo Fenrisgade, masterplan, byggherre VIBO
Familje- och ungdomsbostäder, Flintholms allé 8-10, Fredriksberg för Boligselskabet AKB
Vibo 103 Nivåhøj byggherre Vibo
Brøndbystrand afd Bo-Vest planterings- och utrustningsplan. Byggherre Bo-Vest
Skovbrynet Basecamp ungdomsbostäder. Byggherre Basecamp
Generationernes hus, Århus havn

STADSRUM OCH STADSLIV

Tingbjerg kultur- och bibliotekshus. Byggherre KAB och Københavns kommune
Caroli platser. Byggherre Malmö Stad
Kvæsthusbroen, stadsrumsinventering för Realdania, workshop of facilitering af brugerindragelse. Byggherre Kvæsthusselskabet, Realdania
BLOX stadsrumsdesign. Byggherre Realdania byg och OMA
Plug N Play, Ørestad syd. Byggherre By&Havn
Sankt Hans Gade lekplats. Byggherre Københavns kommune
Norlidens centrum för Karlskrona Kommun
Østermarie torv. Mulighedernes land. Byggherre Realdania och Bornholms regions kommuner
Sandvig Strandpromenade. Mulighedernes land. Byggherre Realdania och Bornholms regions kommuner
Brøndby Strand HP 4, platser och gångstråk. Byggherre Bo-vest, T13 och Brøndby almennyttige Boligselskab, afd. Rheumpark, Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8, Tranemosegård, afd. 13 och Brøndby Boligselskab, afd. 605, 606, 607 och 608
Samaranch Memorial för IOC och Tianjin City
Malmö by Light, ljusinstallation. Byggherre Malmö Stad
Rågsved Motorikbana. Byggherre Stockholm Stad
Lindgrens Allé, stadsdelstorg. Byggherre CPH Constructions A/S
Yixing Aktivitetstorg. Byggherre Yixing Government

KUST- OCH HAMNARKITEKTUR 

Sandvig Strandpromenade. Mulighedernes land. Byggherre Realdania och Bornholms regions kommuner
BLOX stadsrumsdesign. Byggherre Realdania byg och OMA
Stranden högvattensäkring, kustbad, tillgänglighetsanpassning och universiell design. Byggherre Dansk Handicap Forening och AP Møller-fonden
Sluseholmen, gaturum, platser och broar. Byggherre Nordea Fonden
Generationernes hus, Tillgänglighetsmöbel samt maritim barnträdgård, Århus hamn. Byggherre Århus Kommune och Brabrand boligforening
Åbenrå Klima Boulevard. Byggherre Åbenrå kommune och Realdania
Sandnes klimatsäkring och hamnplats. Byggherre Sandnes kommune, Norge

LEK OCH LÄR – SKOLOR OCH DAGSINSTITUTIONER

Dyvekeskolen Amager. Årets skolbyggnad 2012. Byggherre Københavns kommune, vid BUF
Kirsebærhavens skola. Byggherre Københavns kommune, vid BUF
Klostermarksskolan, Roskilde. Byggherre Roskilde kommune
Bellahøjskolan. Byggherre Københavns kommune, vid BUF
Skovgårdskolan, Gentofte. Byggherre Gentofte kommune
Tjørnegårdskolan, Gentofte. Byggherre Gentofte kommune
Dyssegårdsskolan, Gentofte. Byggherre Gentofte kommune
Ny Hollænderskolan, Frederiksberg. Byggherre Frederiksberg kommune
Barnhuset Midgården. Bygherre Holbæk Kommune
Lundtofteskolan, Lyngby. Byggherre Lyngby kommune
Uglehuset, Uglegårdskolen. Byggherre Solrød Kommune

CAMPUS

DTU belysningsplan. Byggherre DTU Campus
DTU compute bygning 324. Byggherre DTU Campus
DTU space bygning 328. Byggherre DTU Campus
DTU bygning 101, indgangsparti. Byggherre DTU Campus
DTU gæsteboliger. Byggherre DTU Campus
Roskilde Festivalhøjskole. Byggherre Roskilde kommune och Festivalhøjskolen
Skovkrydset Musicon vid Roskilde Teknisk Skole. Byggherre Roskilde Kommune
Roskilde Teknisk skole. Byggherre RTS

SPORT

Plug N Play i Ørestad
Bellahøjskolan, sportsskola
Idrottsoasen Helsingborg. Byggherre Helsingborg stad
Yixing activity square. Byggherre Yixing City
Hørsholm skatepark. Byggherre Hørsholm kommune
Gentofte sportspark. Byggherre Gentofte kommune
Holbæk sportsby. Byggherre Holbæk Sportsby Fond
Rågsved Motorikbana. Byggherre Stockholm Stad
Bagsværd rostadion. Byggherre Fonden Danmarks Rostadion

 HÄLSA

Tornhøj plejeboliger. Byggherre VAB
Plejehjemmet Akaciegården. Byggherre Frederiksberg kommune
Generationernes hus. Byggherre Århus Kommune och Brabrand boligforening
Helsingborg Hospital. Byggherre Region Skåne
Nyt Hvidovre hospital. Byggherre Region Sjælland
Mølleholmen plejeboliger

ERHVERVSBYGGERI OCH INFRASTRUKTUR

Folehaven bro. Byggherre Københavns kommune
Skuru bro. Byggherre Københavns kommune
Orbicon hovedsæde. Byggherre HedeDanmark
Regnvandsparkering Hvidovre hospital. Byggherre Region Hovedstaden
Skovkrydset Musicon, skog och busshållplats. Byggherre RTS, Musicon och Roskilde kommune