Organisationsnummer 559044-8709

OM OSS

Kragh & Berglund är ett välkänt arkitektkontor med en distinkt profil i skärningspunkten mellan arkitektur, landskap och urbana miljöer. Vi har en stor internationell bredd och håller en tät kontakt mellan våra kontor i Köpenhamn, Stockholm och Beijing.

Vi hjälper byggherrar och andra yrkespersoner att fatta de bästa besluten när det gäller nytänkande utveckling av stad och landskap. Med kritisk professionalism och ett etiskt angreppssättpå urbana utmaningar skapar vi framtidens hållbara stadsmiljöer.

Vi eftersträvar att svara på problemställningar på ett sätt som skapar mest möjlig mervärden för beställare, brukare, staden samt för närområdet.

Stranden Charlottelund, Plug N Play, Sandvig strandprommenad och Rågsved motorikbana är exempel på innovativa projekt som både löser en social problemställning, skapar vackra gröna platser och genererar mervärde för brukare och byggherre.

Målet är att utveckla och förbättra platsernas unika identitet i samspel med naturen och lekfulla sociala element, som ger möjlighet för en ökad livskvalitet för alla. Vi vet att välfungerande arkitektur är demokratisk och social arkitektur, som utvecklas i tätt samspel med brukarna. Och vi tror på att medägarskap och jämställdhet är grunden till ett bättre och mer hållbart samhälle.

“Stadsrum skapar liv i staden för att de ger Köpenhamnarna möjligheten att komma ut ur sina lägenheter och använda sig av stadens attraktioner. Detta hjälper till att skapa gemenskap på en lokal skala. Därför är det en stor vinst att BLOX och torget framförger något tillbaka till staden och Köpenhamnarna. Vi kan alla vara tacksamma och glada over det.”

Ninna Hedeager OlsenTeknik- och miljöbörgmästare

“Genom en öppen och ärlig dialog har Strandens många intressenter och den komplexa brukargruppen varit involverade I processen från idé till färdigt resultat. Från början har Kragh & Berglund haft en god förståelse för projektets villkor och kombinerar kreativitet med originalitet I projektets utformning med god förhållning till projektets ekonomi och tidsramar.”

Thomas Møller KristensenByggherrerådgivare för A.P. Møller Fonden

Utvalda projekt och beställare:

STRATEGI/LOKALPLAN/MEDBORGARDIALOG

Lokalplan Musicon det Høje C for Musicon sekretariatet Roskilde og Roskilde kommune.
Lokalplan Damhusengens skole, Vanløse for BYG, TRUST og KK.
Lokalplan Holger Petersens Tekstilfabrik med Holscher Nordberg for Holger Petersens Fond
Brugerproces for legepladsen på Blox for Realdania.
Brugerproces Brøndby strand Helhedsplan 4 for T13, BoVest og
Lokalplan for industriområde i Høje Tåstrup for MTH og Høje Tåstrup kommune
Lokalplan Ved Amagerbanen Nord for Holscher Nordberg og Københavns kommune.
Lokalplan for St. Frösunda Stockholm for Bau og Solna kommune.
Brugerproces for Plug N Play Ørestaden for By&Havn
Byrums undersøgelse af Kvæsthusbroen for Realdania, workshop of facilitering af brugerindragelse for Kvæst husselskabet, Realdania.
Lokalplan for Vølund, Holbæk by.
Strategier for Sandvig, Øster Marie og Stier i Landskabet for Bornholms Regionskommuner.  Workshop og brugerprocesser.

STADS- OG LANDSKAPSPLANERING

Paralelupdrag Nittedal Centrum for Nittedal kommune Norge
Paralelupdrag Sandnes for Sandnes kommune Norge
Paralelupdrag Kongsvinger for Kongsvinger kommune Norge.
Brøndby Strand Helhedsplan 4 for Bo-vest, T13 og Brøndby almennyttige Boligselskab, afd. Rheumpark, Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8, Tranemosegård, afd. 13 og Brøndby Boligselskab, afd. 605, 606, 607 og 608.
Paralelupdrag Åbenrå klima boulevard for Åbenrå kommune og Realdania
Paralelupdrag Asker centrum for Asker Kommune, Norge.
Masterplan for Eco city Wan Zhuang, for
Masterplan for Yixing. Bygherre Yixing City Government.
Masterplan for Binhai Ecocity Archiland Architects
Masterplan for Tornhøj plejeboliger, VAB almene boliger.
Paralelupdrag Kiruna for Kiruna kommun.
Planlægning af Bornholms stiforbindelser for Bornholms Regions Kommune og Realdania.
Paralelupdrag Gjersruds Stensrud Norge
Belysningsplan for DTU, DTU Campus .
Infrastrukturplan for Sjælør blvd Aab afd 50.
Infrastruktuplan for Sjælør blvd Aab afd 50.
Helhedsplan for Nyt Hvidovre Hospital, for Region Hovedstaden.

ALMENE BOLIGER OG BOLIGER

Sjælør Blvd AAB afdeling 50 Helhedsplan, landskabsdesign, infrastrukturplan og afkobling af regnvand 75 %. For AAB.
DAB Ølstykke Rådhusgrund Helhedsplan, landskabsdesign og afkobling af regnvand 100 % for DAB.
Vølund holbæk helhedsplan, landskabsdesign, afkobling af regnvand 100  for Vølund afdeling 1, 2 og 3 for VAB.
Tingbjerg kultur- og bibliotekshus for KAB og Københavns kommune
Rågsved Motorik Bane for Stockholm stad og Rågsved almene boliger,
Mølleholmen psykiatriske boliger for Boligforeningen 3-B.
Vibo 101 Islandshøjparken, landskabsdesign, bygherre Vibo.
Vibo Fenrisgade, masterplan, bygherre VIBO.
Familie- og ungdomsboliger, Flintholms allé 8-10, Fredriksberg for Boligselskabet AKB.
Vibo 103 Nivåhøj byghere Vibo.
Brøndbystrand afd Bo-Vest plante- og plejeplan. Bygherre Bo-Vest.
Skovbrynet Basecamp ungdomsboliger. Bygherre Basecamp.
Generationernes hus, Århus havn.

STADSRUM OCH STADSLIV

Tingbjerg kultur- og bibliotekshus. Bygherre KAB og Københavns kommune
Caroli pladser. Bygherre Malmø Stad.
Kvæsthusbroen, skitseret byrums undersøgelse af for Realdania, workshop of facilitering af brugerindragelse. Bygherre Kvæsthusselskabet, Realdania.
BLOX byrumsdesign. Bygherre Realdania byg og OMA.
Plug N Play, Ørestad syd. Bygherre By&Havn
Sankt Hans Gade legeplads. Bygherre Københavns kommune.
Norlidens centrum for Karlskrona Kommun.
Østermarie torv. Mulighedernes land. Bygherre Realdania og Bornholms regions kommuner.
Sandvig Strandpromenade. Mulighedernes land. Bygherre Realdania og Bornholms regions kommuner.
Brøndby Strand HP 4, pladser og gangstrøg. Bygherre Bo-vest, T13 og Brøndby almennyttige Boligselskab, afd. Rheumpark, Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8, Tranemosegård, afd. 13 og Brøndby Boligselskab, afd. 605, 606, 607 og 608.
Samaranch Memorial for IOC og Tianjin City.
Malmø by Light, lysinstallation. Bygherre Malmø Stad.
Rågsved Motorikbane. Bygherre Stockholm Stad.
Lindgrens Allé, bydelspladser. Bygherre CPH Constructions A/S
Yixing Aktivitetstorv. Bygherre Yixing Government.

KUST- OCH HAMNARKITEKTUR 

Sandvig Strandpromenade. Mulighedernes land. Bygherre Realdania og Bornholms regions kommuner.
BLOX byrumsdesign. Bygherre Realdania byg og OMA.
Stranden højvandsikring, kystbad, tilgængelighedsprojekt og universielt design. Bygherre Dansk Handicap Forening og AP møller fonden.
Sluseholmen, gaderum, pladser og broer. Bygherre Nordea Fonden.
Generationernes hus, Tilgængelighedsmøbel samt Maritim børnehave, Århus havn. Bygherre Århus Kommune og Brabrand boligforening.
Åbenrå Klima Boulevard. Bygherre Åbenrå kommune og Realdania.
Sandnes klimasikring og havneplads. Bygherre Sandnes kommune Norge.

LEK OCH LÄR
SKOLER OG DAGSINSTITUTIONER

Dyvekeskolen Amager. Årets skolebyggeri 2012. Bygherre Københavns kommune, ved BUF.
Kirsebærhavens skole. Bygherre Københavns kommune, ved BUF.
Klostermarks skolen, Roskilde. Bygherre Roskilde kommune.
Bellahøj skolen. Bygherre Københavns kommune, ved BUF.
Skovgårdskolen, Gentofte. Bygherre Gentofte kommune.
Tjørnegårdskolen, Gentofte. Bygherre Gentofte kommune.
Dyssegårdsskolen, Gentofte. Bygherre Gentofte kommune.
Ny Hollænderskolen, Frederiksberg. Bygherre Frederiksberg kommune.
Børnehuset Midgården. Bygherre Holbæk Kommune.
Lundtofteskolen, Lyngby. Bygherre Lyngby kommune.
Uglehuset, Uglegårdskolen. Bygherre Solrød Kommune.

CAMPUS

DTU belysningsplan. Bygherre DTU Campus.
DTU compute bygning 324. Bygherre DTU Campus.
DTU space bygning 328. Bygherre DTU Campus.
DTU bygning 101, indgangsparti. Bygherre DTU Campus.
DTU gæsteboliger. Bygherre DTU Campus.
Roskilde Festivalhøjskole. Bygherre Roskilde kommune og Festivalhøjskolen.
Skovkrydset Musicon ved Roskilde Teknisk Skole. Bygherre Roskilde Kommune.
Roskilde Teknisk skole. Bygherre RTS.

SPORT

Plug and Play i Ørestad. Bygherre
Bellahøj skolen, sportsskole. Bygherre
Idrætsoasen Helsingborg. Bygherre Helsingborg stad.
Yixing activity square. Bygherre Yixing City.
Hørsholm skaterpark. Bygherre Hørsholm kommune.
Gentofte sportspark. Bygherre Gentofte kommune.
Holbæk sportsby. Bygherre Holbæk Sportsby Fond.
Rågsved Motorik bane. Bygherre Stockholm Stad.
Bagsværd rostadion. Bygherre Fonden Danmarks Rostadion

 SUNDHED

Tornhøj plejeboliger. Bygherre VAB.
Plejehjemmet Akaciegården. Bygherre Frederiksberg kommune.
Generationernes hus. Bygherre Århus Kommune og Brabrand boligforening.
Helsingborg Hospital. Bygherre Region Skåne.
Nyt Hvidovre hospital. Bygherre Region Sjælland.
Mølleholmen plejeboliger. Bygherre

ERHVERVSBYGGERI OG INFRASTRUKTUR

Folehaven bro. Bygherre Københavns kommune.
Skuru bro. Bygherre Københavns kommune.
Orbicon hovedsæde. Bygherre HedeDanmark.
Regnvandsparkering Hvidovre hospital. Bygherre Region Hovedstaden.
Skovkrydset Musicon, skov og busstoppe sted. Bygherre RTS, Musicon g Roskilde kommune.

RAMMEAFTALER

Stockholm Stad Landskabsarkitekt 2017-2022.
TRUST Landskabsarkitekt 2017-2022.