Plats: Ångfärjan, Helsingborg

Areal: 15.000 m2

Status: Parallellt uppdrag
Helhetsplanen för den gamla ångfärjskajen kopplar den robusta hamnmiljön och närheten till vattnet till staden. En ny berättelse som konvergerar med den existerande berättelsen uppstår när platsens historia, struktur, material och färger respekteras. En samlad granitbeläggning skiftar i toner allt efter rummets skala och funktion.

Taggar: , , , , , , , , , , ,