Plats: Karlskrona, Sverige

Areal: 10.500 m2

Status: Utförd 2006

Plats till lek

Utomhusområdet på Bastasjös integrerade institution med daghem och förskola har blivit en framgångsrik lekplats med många lek- och rörelseupplevelser. Detta är ett samarbetsprojekt mellan byggherren, Karlskrona Kommun, Karlskrona Markanläggningar AB samt Kragh & Berglund landskapsarkitekter.
Dialog och processorientering

Kragh & Berglund arbetar utifrån övertygelsen att det bästa resultatet uppnås genom att skapa en dynamisk dialog mellan designer, entreprenör, byggherre och beställare, vilka fortsätter genom hela designen och konstruktionsprocessen. Utgångspunkten tas i institutions individuella och pedagogiska visioner och unika utvecklingsmål. Det positiva med en konkret processorientering är att den är en öppen process som både är överraskningsbetonat och flexibelt samt med kontinuerliga möjligheter för nya inputs. Brukarindragningsmetoden skapar en särskild dynamik som i slutändan ger de bästa resultaten eftersom alla involverade har möjlighet att bli hörda och påverka processen. Dessutom är den processuella arbetstillgången naturlig för landskapsarkitekten om materialen i sig även är processuella samt oföränderliga.
Projektledaren Åsa Norrby från Karlskrona kommun säger:
”Den största fördelen med att arbeta med Kragh & Berglund är att de har ett brett spektrum av idéer som kan bearbetas med pedagoger samt barn i det vidare förloppet. ”

För Kragh & Berglund är det viktigt att kunna erbjuda varierade upplevelse- och aktivitetsrum, som både kan stimulera, inspirera och motivera barnens aktivitetslust. Det är bara fantasin som kan sätta gränserna och inte de fysiska ramarna. Sinnesmässiga upplevelser, lek, experiment och praktiska erfarningar är viktiga inlärningskällor för barn i alla utvecklingsfaser.
Download case med Bastasjö forskola HER

Taggar: , , , ,