Plats: Sydhavn, Köpenhamn
Areal: 52.000 m2
Status: Start redogörelse KK

Idag finns fortfarande en ökad fokus på stadsrummet, livet mellan husen och utvecklingen av rekreativa aktiviteter som nödvändigtvis inte behöver vara funktionsbestämda som förr i tiden – men i högre grad värden som är med till att säkra stadens utveckling och den enskilda invånarens behov för stadsmässig kvalitet.

I takt med att många perifera och nya köpenhamnska stadsområden har växt fram, bryts uppfattningen om deras stadsmässiga och landskapliga kvaliteter. Om täthet, stadsrum, arkitektur, butiksliv, infrastruktur, design osv. inte bara mellan planläggare, arkitekter, landskapsarkitekter, developer och andra specialister men också på stadens platser och gator, caféer etc.

Visionen, processen och strategin är viktiga. Eftersom trots god planläggning är det dessvärre inte svårt att finna exempel på initiativ som kan vara annorlunda och bättre i de nya stadskvarteren – sett med nutidens ögon. Men debatten är tätt besvärlig att föra eftersom samspelet mellan alla de elementer som skapar det moderna ”stadslivet”, är komplicerade och nödvändigtvis riktiga idag men ”fel” imorgon. Arkitektur, lagstiftning, ekonomi och varierade politiska dagordning är bara några av de elementer som helst ska gå upp i en högre enhet.

Vi har valt att fokusera på tre huvudelementer som vi önskar att precisera i det efterföljande. De tre elementerna är hållbarhet, flexibilitet och upplevelse. Elementerna bör ingå vid startskottet för ett förankrat och föränderligt lokalområde, som bidrar med liv och varierade upplevelser lång tid framöver. Elementerna är helt centrala för sammankopplingen av de funkionsuppdelade delområden.

Taggar: , , , , ,