Plats: Herlev, Danmark
Areal: 60.000 m2
Status: 2:a pris

I tävlingsförslaget för Herlevsjukhuset arbetade vi utifrån en önskan om att utveckla ett campus som med varierande friarealer kan fungera som en självständig organism. Platser, parker, trädgårdar och atriumgårdar ska tjäna till orientering och erbjuda en hög vistelsekvalité som gynnar patienter, besökare och medarbetare.

Förslaget tar utmaningen genom att möta den stora skalan, som Herlevsjukhuset har, med en mindre differentierad skala som ger privathet och intimitet. Förslaget är uppbyggt kring en belysning som skapar en förlängning av kulturaxeln ända till den nya huvudingången. I axeln anläggs ett stigsystem som binder sjukhuset med staden och skapar större och mindre platser med en rad aktiviteter och upplevelser.

Taggar: , , , , , , , ,