Plats: Köpenhamn NV
Areal: 15.000 m2
Status: Utvecklings- och skötselplan

Projektets syfte är att säkra den framtida kvalitativa utvecklingen av en grön gård. Det är viktigt att säkra lämplig skötsel av de gröna utearealerna så att invånarna och medborgarna får en god upplevelse. Uppdraget består av att utarbeta ett förslag till utvecklingsplan för de existerande friarealerna till Bygmesterhaven belägen på Ydre Nørrebro/Nordvest i Köpenhamn. Uppdraget innehåller uppgradering av friarealerna samt en kortfattad beskrivning av skötselinsatsen/förbättringarna i text och principiella ritningar i plan och snit. Utvecklingsplanens syfte är att samla de nödvändiga initiativen i ett överskådligt material, vari den överordnade analysen av gården behandlas tillsammas med framtida praktiska initiativ i renoveringen och driften. Utvecklingsplanen ska resultera i att uppgradera arealerna över en flerårig period så att de framstår mer innehålls- och upplevelserika.

Taggar: , , , , ,