Plats: Danmarks Pædagogiske Universitet
Areal: 300 m²
Status: Färdigställd 2009

Byggnaden friläggs från planteringen och beläggningen fortsätter ut till fasaderna. Planteringen samlas istället i en perennrabatt centralt på gårdsrummet. Beläggningen består av fyra beläggningsband av mörka stenar som löper längs atriumgården och skapar ett sammanhang till och mellan uppehållsplatserna inomhus. Stenen ändras i storlek in mot gårdens centrum. Ytan från fasaden beläggs med 50×100 cm plattor, som golvet inomhus, till en 25×50 cm platta och ner till en 12,5×25 cm sten som avgränsar den centralt belagda rabatten. Den centrala perennrabatten uppdelar rummet och skapar möjlighet för att placera flera grupper av bord och stolar. Detta försäkrar att både större och mindre grupper kan använda uppehållsplatserna samtidigt. Planteringen är enkel och låg. Det planteras ett tätt marktäcke och ett enkelt och skulpturalt träd, Trollhassel (Hamamelis), som med sin tidigt gulorange blomning och markanta höstfärger skapar variation och fokus i gården. Perennerna omfattar både trådgårdsperenner och prydnadsgräs som planteras i grupper. Syftet är att skapa en rabatt som skiftar färg genom hela växtsäsongen även under vinterhalvåret.

Taggar: ,