Plats: DTU Lyngby, Danmark
Areal: 49.500 m2
Status: Pågående

En helhetsplan för belysningen på DTU ska säkra ett behagligt och funktionellt campusområde både idag och i framtiden. En helhetsplan, som gör att DTU framstår attraktiv, behaglig och trygg under de mörka timmarna. Fyra viktiga parameter ska optimeras; ekonomi, design, upplevelsen och koordineringen av den samlade belysning.

Från nord till syd löper den långa avenyn med stora bokträd och en grön beläggning i form av gräsarmerad betong. Danmarks vackraste parkeringsplats frestas man att kalla den men den är mer än bara en parkeringsplats. Avenyn är en karaktärfylld landskapselement och en av de viktigaste belysningsämnen på hela DTU.

Avenyn: 1.150 meter, 114 rader av bokträd i 3 dubbla rader, 49.500 m².
Avenyn är en av de stora bärande elementerna på DTU. Belysningen ska understryka upplevelsen av avenyn. För att nå målet har Kragh & Berglund testat sex olika belysningskoncept.

1. Centralt belägen belysning med effektbelysning på den innersta sida av de två yttersta alléer.
2. Centralt placerad belysning med effektbelysning på den innersta alléen.
3. Belysningen mellan alléerna, funktionsbelysning på parkeringsplatsen och rumljus på träden.
4. Belysningen med funktionsbelysning på parkeringsplatserna får en central placering i axeln.
5. Belysningsstolpar med funktionsbelysning på parkeringsplatser är symmetriskt placerade.
6. Belysning som pollare.

Taggar: , , , , ,