Plats: DTU Lyngby
Areal: 15.500 m2

Det mest väsentliga estetiska grepp som har gjorts på DTU är landskapet. Byggnaderna får sin kvalité och säregenhet i mötet med det landskapliga rummet. Campusområdet framträder som en frodig glänta i en skog med lund och planteringar i de inre gårdsrummen. Den nya Bygning 324 är ett hus för modern inlärning och vetenskapsproduktion, en komplettering av de existerande lokaler på DTU. Byggnaden bryter med de existerande normhusen samtidigt som den fogar sig naturligt in i den existerande omgivningen. Den ska med sin transparens och flexibla rumsammanhang skapa nya möjligheter för tvärvetenskapligt arbete och undervisning samt social interaktion. Byggnadens inre framträder lekfull och levande. Den är full av överraskande förlopp som drar in landskapets identitet för DTU inomhus. Byggnaden utgör således ett sammanhängande inre landskap som etablerar ett frodigt gemensamt mellanrum som förbinder funktioner, studenter och forskare. Det inre landskapet utgör en frodig oas med välvuxna träd; bl.a. fikon, bambus, apelsin- och citronträd. Planteringen fyller rummen och förbättrar det inre klimatet. Luften rensas från kemiska ämnen och planteringen absorberar värme om sommaren och tillför luften fukt under den torra vintern. Centralt genom byggnaden skapar de öppna gångbroarna ett levande rörelseförlopp, där man färdas mellan trädens topp och har utkik överallt över det gemensamma området i bottenvåningen. Golvet som löper genom byggnaden upplöser gränsen mellan inomhus och utomhus. Genom glaset är perspektivet öppet till det angränsande gårdsrummet. I bottenvåningen bryter mindre vattenytor med det uppsamlade regnvattnet och rabatten med olika typer av gräs och marktäckare. Allt regnvatten från takytan samlas upp genom takstuprör i nedgrävda regnvattensbehållare och används till att upprätthålla vattenståndet i bassänger, bevattning av träd samt toalettspolning.

Taggar: , , , , ,