Sted: Dyssegårdsskolen Gentofte, Danmark
Areal: 2.300 m2
Status: Realiseret 2008

Legeområdet tager udgangspunkt i det eksisterende udtryk, i form af beplantning og de store terrænforskelle. Terrænet er tilpasset, for at gøre området mere tilgængeligt og brugbart. Den eksisterende beplantning er tyndet for at give mere lys, samt for at fremhæve de eksisterende skulpturelle fyrtræer, der står spredt på skråningerne.

I forslaget tages hensyn til ophold af forskellig karakter, i form af leg, stille aktivitet, social aktivitet og undervisning.

Skråningerne anvendes som en del af legearealet og en tarzanbane med forskellige redskaber, danner ramme om den vilde leg. Der gives forskellige fysiske udfordringer i form af kolbøtte stang, gynger, balancestubbe der danner et samlet forløb ned af den stejle skråning.
Langs tarzanbanen ligger en ”zig-zag” rampe med rød gummibelægning og danner forbindelse til skolens øvrige legeområder, og til at sceneområde med tilhørende amfitrappe.

Den øvrige plads omkring bygningen med Natur og Teknik er udlagt til terasseområde, og møbleret med plantekasser. Den direkte kontakt til undervisningslokalerne, giver gode muligheder for at anvende området til udeundervisning, dels i det fri og dels under de opspændte sejl.

Taggar: , , ,