Plats: Dyssegårdsskolen Gentofte, Danmark
Areal: 2.300 m2
Status: Färdigställd 2008

Lekområdet tar utgångspunkt i det befintliga uttrycket, i form av plantering och de stora terrängskillnaderna. Terrängen är anpassad för att göra området mer tillgängligt och användbart. Den existerande planteringen har tunnats ut för att ge mer ljus samt för att framhäva de befintliga skulpturella granträden som står spritt på sluttningen.

Det tas hänsyn till vistelse av olika karaktärer, i form av lek, lugn aktivitet, social aktivitet och undervisning.

Sluttningarna används som en del av lekområdet och en tarzanbana med olika redskaper skapar rum för vilda lekar. Det erbjuds olika fysiska utmaningar i form av kullerbytta stång, gungor, balansstubbar som skapar ett samlat förlopp ner för den branta sluttningen. En ”sicksack” ramp med röd gummibeläggning ligger längs tarzanbanan. Den skapar förbindelse till skolans övriga lekområden och scenområde med tillhörande amfitrappa.

Den övriga platsen omkring byggnaden med Natur och Teknik är ett terrassområde möblerat med växtlådor. Den direkta kontakten till undervisningslokalerna ger goda möjligheter för att använda området till utomhusundervisning, dels i det fria och dels under uppspänta segel.

Taggar: ,