Plats: Rudersdal Kommune, Danmark
Areal: 1.900 m2
Status: Tävling 2010

Utearealerna runt dagcentret är uppdelade i tre områden, ett funktionsrum, ett aktivitetsrum och ett pausrum. De har var sin karaktär och upplevs därmed olika.

Triangelformade borstade betongplattor läggs på gården och aktivitetsgården vilka skapar sammanhang mellan delområdena. Det är första när man rör sig in i byggnaderna som man får syn på de olika gårdsrummen, sinnesträdgården och aktivitetsgården. De olikartade gårdarna ger sinnesintryck och upplevelser genom doft och smak från kryddörterna och fruktträden, ljud från vattenbassängen och syn på olika färger och växtstrukturer. Det finns möjlighet för beröring och balans omkring träningspaviljongen som har grusunderlag som en annan yta än stigens betongbeläggning. Det används gamla klassiska blomsorter som de äldre känner igen från sina egna trädgårdar, sin barndom eller liknande. Sinnesträdgårdarna används året runt.

Det är först när man kör in i Ernst Bojesensvej som man ankommer till funktionsrummet – en asfaltbeläggning med plats till bilar, renovationsskjul och redskapsskjul. De anställda som kommer med cykel kan parkera tätt vid ingången. Fotgängare leds upp till huvudingången längs en betongbelagd stig som mynnar ut i en entréplats med bänkar och träd så att man sitta framför ingången och vänta på att bli hämtad eller njuta av aktiviteten på platsen.

Hjärtat av byggnaden är en prydnads- och köksträdgård inrättat till att stimulera de olika sinnena hos brukarna. Gården doftar starkt av kryddörterna och är därmed en avstressande gård för äldre. En vattenbassäng som samlar upp takvatten är placerad i hjärtat av gårdsrummet. Den är en samlande element med ljud av sipprande vatten. Det finns skuggplatser under äppelträden eller solrika platser på bänkarna vid muren.

Taggar: , , , ,