Plats: Frederiksberg, Danmark
Areal: 1.900 m2
Status: Under produktion, 1:a pris.

Huvudgreppet i den landskapliga behandlingen av bostadsgårdarna tar utgångspunkt i kopplingen mellan privata trädgårdar och offentliga gröna områden; att skapa ett mycket omväxlande och frodigt område som är lätt att sköta och besitter släktskap med grannområderna samtidig som den är egenartad.

Mellan byggnaderna löper det offentliga stråket från Flintholm Allée in i hjärtat av det offentliga gröna området med en asfaltbelagd stig/ramp som mjukt bryter sig genom landskapet. Stigen/rampen förs från gatunivån upp till parkens nivå, 120 cm högre, och kopplar ihop sig med huvudstråket.

Stigen omfamnas av låga planteringar som skapar en markant kant på stigen. Denna blir kännetecknande för hela trädgårdsanlägget. De låga planteringarna upprepas som övergång från parkeringen till vistelseområdet. Det ligger fyra planteringskilar som omsluter de gräsklädda vistelseområden. Dessa markerar nästan obetänksamt ett zonskift från offentligt till privat område och tar upp nivåskillnaderna samt skapar en spänning i terrängen.

Kilarna har plantemässig släktskap med planteringen vid Mangetbostäderna och Hederstudentkorridoren. Planteringarna framstår låga och överskådliga. De är underdelade i områden med robusta marktäckande perenner och prydnadsgräs. Området med naturgräs har inplanterade vårlökar. Överståndare i låga träd/stora buskar, som Körsbärskornell och Äppelros, är placerade i spridda grupper för att tillföra ett lager av frodighet, doft och årstidsvariation.

Taggar: ,