Plats: Tianjin, China
Areal: 65.000 m2
Status: 2:a pris i tävlingen

Norr om Beijing är en ny stad under utveckling. Green Agriculture Center är ett stort och nytt lantbruksuniversitet placerat i detta stadsutvecklingsområde. Den unika placeringen för ett stort och nytt lantbruksuniversitet bidrar till en stark lokal identitet till staden och genererar en positiv och visionär bild.

Landskapet främjar universitets undervisning och forskning genom att exponera nya teknologier och integrera områden till praktiska tester av en ny teknik. Flexibilitet är ett nyckelord som är bundet av en stark struktur. En gågata löper genom hela området som en ryggrad, som sturkturerar och sammankopplar byggnader, trädgårdar, odlingszoner och offentliga områden.

Grundplanen är täckt av en takgård som ligger som en matta som täcker hela universitet. På takytan odlas lokala grödor. Utskärningar i mattan ger utsikt till de nedsänkta trädgårdarna med de olika teman som beror på den angränsande byggnadens funktion. Trädgårdarna är små intima rum i kontrast till takgårdens öppna view.

Gågatan är ett semioffentligt rum med förbindelser till de enskilda byggnaderna som ligger som blad på en stjälk. Gågatan är uppbyggd med storskaliga rektangulära plattmoduler. Nivåskillnaderna i beläggningsplattan är en viktig detalj i ett större genomgående motiv av vattenspegel som fylls och töms allt efter plats och funktion.

Taggar: ,