Plats: Karlskrona, Sverige
Areal: 6.500 m2
Status: Utfört 2007

Hästö förskolan är ett dagis med 70 barn. Den nya lekplatsen utvecklades i ett samarbete med Karlskrona kommun. Den grundläggande idéen för området har varit att skapa en varierad terrassering som samtidigt löser platsens höjdsättnings problematik. Lekplatsen är utformad med olika zoner, inrättat efter barnens olika utvecklingssteg. Några har en stark formgiven karaktär med en hög detaljeringsgrad medans andra zoner ligger kvar som orörd natur med en vild karaktär. Via olika zoner och en unik designad lekplatsinventar samlas lekplatsen i en helhet. Lekplatsen aktiverar och stimulerar barnets motoriska, sinnliga, sociala och kreativa utveckling.

Taggar: , , , , ,