Plats: Herlev, Danmark
Areal: 35.000 m2
Status: Projektförrslag

Uppdraget tar utgångspunkt i placeringen av ca 10. 000m3 utgrävd jord från byggnationen av ett nytt fördröjningsbassäng för avloppsvatten. Uppdraget omfattade rådgivning från skissförslag till områdesplansabete och generella myndighetsbehandlingar.

Efter godkännande av områdesplanen blev projektet kvalificerat i förhållande till nuvarande aktörer på platsen; Herlev kommunens driftavdelning, som har sitt lager på platsen och ett rehabiliteringscenter för missbrukare. Projektet förväntas bli färdigställt 2011-2012.

Huvudgreppet i den nya parken utgörs av en markant jordform ”Vulkanen” som byggs upp i parkens centrum. Omkring vulkanen utförs nya frodiga planteringar som är tänkta att utformas som tråg eller nedsänkta terrasser. Tanken är att dessa tråg ska ta emot uppsamlat regnvatten från grannbyggnaderna i området. Terrassen planteras med alträd, monokulturer av vilda perenner samt gräs i olika höjder och färger. Detta skapar en markant och precis bild som varierar med årstiderna och nederbördsmängden.

En regional cykelväg leder upp till vulkanens sida och nya stigar i grus leder besökarna runt i parken. Parken ska skötas extensivt men det är bara vulkanens krater och epicentrum som ska hållas med fint klippt gräs. Här ska alla möjliga aktiviteter förekomma såsom teater, mötesplats för dagmammor, hundrastning, konserter m.m. Rehabiliteringscentrumet har tidigare använt en del av parken, där en gräsplan för bollspel anlades m.m. Här anläggs en häck som omsluter en frodig sensorisk/ stressträdgård som är placerad i anknytning till byggnaden.

Taggar: , , , , , , , ,