Sted: Kalmar
Areal: 24 stk rondeller
Status: Program for arkitektonisk utvikling

Se hela rapporten HER

Rondeller har under lång tid blivit betraktade som unika platser. Platser som genom sin funktionalism och utformning ofta haft objektets egenskaper, platsen för skulpturen, blomsterplanteringen, etc.
Idag är bilden något förändrad. Rondellerna har blivit en vanligt förekommande trafiklösning och dess unika status har gått förlorad. Rondeller som tidigare var en orienteringspunkt, har blivit ett vanligt trafikrum. Kraven på hur den administrerar detta rum, som den befinner sig i, har ökat.
Rondellerna i Kalmar stad har vuxit i en sådan omfattning, att det har blivit viktigt att sätta dem i ett nytt sammanhang; frågan om och hur man hanterar detta trafikrum har aktualiserats.
Vårt påstående i denna rapport är att rondellerna genom sitt ökande antal förlorar sin unika status, och genom detta inte per automatik kan likställas med en naturlig förutsättning för t. ex. offentlig utsmyckning. Platsens unika förutsättningar rättfärdigar inte längre objektets egenskaper.
Därför är det intressantare att analysera dessa rondellers förhållande till sin omgivning. Detta skapar förutsättningar att generera ”nya” stadsrum med kvalitéer, som kan förklara stadens sammansättning och dess identitet. Den ”fullt utbyggda” rondellen blir för staden ett kvalitativt strukturerande element som t. ex. ett torg, en park eller som en del av flera platser i ett större sammanhang.
På detta sätt kan staden ”vinna” land och flytta på gränser för vad man förstår som centrum, gränser för vad man förstår som trafikens landskap eller vad man förstår som t. ex. en park. Detta kan vara en intressant parameter när man talar om stadens förtätning och om staden utvecklingsbara områden.

Key words:

Nya sammanhang – nya möjligheter

Taggar: , , , , ,