Plats: Karlshamn Sverige
Areal: 525.000 m2
Status: Pågående

Karlshamns å och hamn är en strategisk möjlighet för att arbete systematiskt med en rad värdegrunder över en lång ti. Detta kan vara med till att ändra uppfattningen av Karlshamn stad och ge Karlshamn en skarpare profil – så att Karlshamn blir en mer attraktiv stad att besöka, vistas och bo i i slutändan.

Karlshamn å och hamn är skälet till att Karlshamn ligger som den gör med ett sådant otroligt vackert läge som den har. Vi förslår att ingreppen ska förbättra staden efter följande parameter:
Det vill säga när vi gör ett fysiskt ingrepp ska det ge samtidigt mer av följande:

– Ekonomisk hållbarhet
– Bättre stad till invånarna
– Mer livskvalité

Den ekonomiska hållbarheten kan optimeras i förhållande till att marker kan säljas, stadsområden kan förtätas, bättre infrastruktur, bättre branding, bättre möjligheter för att locka turister, den ekonomiska hållbarheten är viktig men det är också viktigt att kombinera den med den kvalitativa utveckling av staden – bättre stad till invånarna och mer livskvalité.

Bättre stad till invånarna innebär att förhållandena för de som bor i staden blir bättre. Det kan vara bullerförhållanden, vistelsemöjligheter, rekreativa erbjudanden, goda möjligheter för gång- och cykeltrafik, en ökad kultur- och fritidsutbud. Det finns ett behov för att hela tiden förbättra miljön där invånarna bor – i grund och botten skapa bättre städer.

Ökad livskvalité genom att de ingrepp som genomförs ska framkalla en kvalitativ estetisk uppkvalificering av staden, dvs att ett ingrepp inte bara är funktionellt tekniskt men att det kombineras till en helhet som ökar naturskönheten och upplevelsen av Karlshamn som en helhet och en fantastisk stad som ligger vid ån och havet och berättar om det spänningsfältet på ett begåvat sätt.

Taggar: , , , , , , , , , , ,