Plats: Gentofte, Danmark
Areal: 6.000 m2
Status: Utfört 2009

Maglegårdsskolan har en campusliknande struktur med friliggande byggnader till olika funktionsområden. Mellan byggnaderna formar sig ett rumsligt omväxlande uterum. Kragh & Berglund har utformat en genomgripande uppgradering av hela området och tillfört unika lekmiljöer. Maglegårdsskolans nya uteareal rymmer varierande upplevelser som utmanar elever och möjliggör olika former av lek, rörelse, inlärning samt samvaro. Skolgården är indelad i delområden, där funktioner och stämningar supplerar varandra. Tillsammans skapar de en differentierad miljö som krävs när många möjliga önskemål från blandade barngrupper ska tillmötesgå. Vissa områden är funktionsbestämda medan andra är mer odefinierade och ger platsen en individuell förtolkning.

Som en direkt fortsättning på inomhus undervisningslokalerna har det skapats plats för utomhus undervisningsmiljöer vid arbetsterrasser som är i direkt anknytning till undervisningslokalerna. Ytan är uppdelad i zoner av ett smalt asfaltbelagt stigsystem. Det förgrenade stigsystemet knyter ihop komponenterna och styrker rumupplevelsen.

Taggar: , , , , ,