Plats: Tåstrup, Danmark
Areal: 15.000 m2
Status: Etapp 1 utförd

Bostadskomplexet består av 4 bostadsblock placerade i ett krokigt förlopp längs Mølleholmen. De tre nordligaste blocken är vårdhem medan det sydligaste blocket är avsett för patienter med psykiskt funktionshinder.
Kragh & Berglunds arbete innefattar slutförandet av friarealer samt parkerings- och körarealer. Det enkla landskapet är utrustat med skulpturella planteringselementer som klippta häck, höga prydnadsgräs och spridda granar.
Invånarnas trädgårdar har klippta gräs och häckar som avskiljning mellan bostäderna. Mellan block 3 och 4 i sydlig riktning finns en estetisk anläggning för regnvattenuppsamling. Där samlas upp och fördröjs regnvattnet innan det leds bort via ett internt dräneringsystem.

Taggar: ,