Plats: Nordhavn, Köpenhamn
Areal: 2 km2
Status: Tävling

Designförslaget för Nordhavn visualiserar en förlängning av Köpenhamns existerande hamn- och kanalområde. Nordhavn blir utvecklad utifrån klart definierade regler som ska skapa underlag till utvecklingen av världens mest hållbara stadsdel. Den överordnade strategin går ut på att indela området i sju seperata zoner. Var och en av dessa ska skapa underlag till många fasetterade stadsmiljöer med utgångspunkt i hållbar utveckling.

En kanal som sträcker sig från Köpenhamns inre och centrala hamn – en ny ”Canal Grande” – ska forma den centrala vattenvägen genom stadsdelen. Den nordliga delen av Nordhavn blir en ny kust och ett nytt strandområde till glädje för hela stadens invånare och besökare. Förslaget är baserat på en robust överordnad strategi som bygger på att administrera utvidgning samtidigtsom det säkrar en hög grad av flexibilitet. Strategins klara mål är att utveckla en attraktiv, harmonisk och hållbar stadsdel, där man skapar det mest optimala underlaget för en dynamisk stadsmiljö.

Strategin visar vår synvinkel och respekt för det existerande. Vi ser det som ett område med signifikanta kvalitéer och möjligheter för utvecklingen av en attraktiv stadsdel över de nästa 50 år. Etableringen av den centrala kanalen är en fundamental del av vårt koncept. En ny ö skapas med stora nordvända strandområden. Placeringen av stranden, grundvattnets kvalité och de lokala strömmarna är de faktorer som säkrar sandets stabilitet. Landutvinningen börjar utifrån och in. Stranden etableras tidigt tillsammans med kanalen och kajfaciliteterna till cruisefartyget. Tillträdet till stranden sker genom mindre broanlägg tills landutvinningen är fullbordad. Stranden representerar rekreativa värden och sceniska kvalitéer som lockar folk från när och fjärran.

Taggar: , ,