Plats: Frederiksberg, Danmark
Areal: 2.000 m2
Status: Utfört 2010

Ny Hollænderskolen har två skolgårdar som ska uppgraderas till en inbjudande och designmässigt enkel skolmiljö med nya lekmöjligheter. Resultatet blev ett uteareal med goda uppehållsplatser och möjligheter för utomhusundervisning. En trevlig plats för barn i alla åldrar.
Förslaget bygger på att utnyttja nivåskillnaderna på gården. Detta är gjort genom att forma ett grafiskt enkelt och funktionellt trappsystem till uppehåll och lek. Trappsystemet knyter rumsligt ihop gårdarna och skapar dynamik. Belysningen gör området användbar om kvällarna och på så sätt utökas funktionaliteten.

Taggar: ,