Plats: Vesterbro, Köpenhamn

Areal: 7.500 m2

Status: Tävling, inköp
Utdrag ur juryns bedömning:
Förslaget analyserar stadsdelen, Vesterbro, och konkluderar med att handla om närhet, gemenskap och tolerans samt att Vesterbro kännetecknas vid att ännu inte blivit ödelagt av globaliseringens likriktade tendenser. Förslaget önskar att kyrkan ska vara ett svar på dessa tendenser. Projektet föreslår ett Måltidens Rum som är kombinerat med en verkstad, ateljéer och rörelse.
Dommarkomittén önskar att framhäva projektets sociala aspekt i ”äta tillsammans med din granne – konceptet”. Kyrkan används som ett gemensamt kök för områdets invånare. På så sätt kan man spara tid genom att bara laga mat en gång emellan och samtidigt lära känna sin granne bättre runt matbordet.
Dessutom framhävs projektet för dess bearbetning av platsen. Man förmår på ett enkelt sätt att lägga ut en stor rörelseyta som spänner över hela platsen och greppar institutionerna omkring platsen och därmed binder de tätare med varandra. Ytan är belagd med asfalt, som i kraft av sitt material, binder platsen visuellt med vägarna omkring. På platsen placeras en rad gröna öar med träd och diverse integrerade f unktioner. Dommarkommitéen framhäver en särskild enkelhet i samspelet mellan dessa två elementer.

Taggar: ,