Plats: Odinsgade, Köpenhamn

Areal: 1.000 m2

Status: Skissförslag
Vi uppfattar en pocketpark som ett mindre avgränsat rum i staden. En oas som vänder sig inåt i sin egen lilla värld och åtskiljer sig från den omgivande staden. En plats som inviterar till ett trevligt uppehåll, ett lokalt vardagsrum.
Mattan

Allt i rummet städas bort – förutom träden.En matta läggs. Den skapar en avgränsning av rummet samt en varm och mjuk yta för uppehåll. Mattan är ett visuellt starkt och identitetsskapandeelement/ingrepp som signalerar att man träder in i ett rum som är annorlunda mot sin omgivning.
Möbler

Det placeras utomhuselementer som signalerar trevnad i form av karikerade möbelstöpningar. Ljuselementer i form av stora rumlampor skapar samling i rummet och en intim och avslappnad stämning på platsen. Fågelkvitter från en dold högtalare skapar en ljudbarriär, en lugn paus i trafikoväsenet. De befintliga och evt. nya träden får ett naturligt skydd i form av stora krukor.
Vi anser att vårt uppdrag realiserar och visualiserar de drömmar och visioner vi alla har för Köpenhamn och dess stadsrum.

Taggar: ,