Plats: Kalmar, Sverige
Areal: 7.600 m²
Status: Udført 2006

Download pdf med norrliden her….

Fra parkeringsplads til bypark.

Mats Haglund, projektleder ved Kalmar kommune, ser det nyskabende miljø som første skridt mod en højning af værdien i området. Projektet er samtidig blevet en politisk succes fordi det ligger i en politisk forsømt og problematisk bydel, hvor det er lykkedes at skabe et projekt som områdets indbyggere har taget til sig.

”Målet är att skapa en mångfacetterad livsmiljö att mötas i–och engageras av. Enligt Mats är samarbetet mellan beställareoch arkitekt av stor betydelse för projektets resultat. Med Kragh & Berglund får vi professionella och kreativa landskapsarkitekter med ett nytänkande både i analys och formgivning. Deras design är spännande med fokus på den sociala aspekten – hur människor, framför allt barn och ungdomar, ska uppleva och nyttja anläggningen.”

Opgaven bestod i at skabe liv i et bydelscentrum lokaliseret ved Norrliden, Kalmar i Sverige. Bycentret består af et bibliotek, en børnehave, en skole, samt en kirke. Desuden er der en del handelsaktivitet. Den største del af området var før parkering og der var ingen plads til aktiviteter og leg. I samarbejde med Kalmar kommune udvikledes et koncept som var fleksibelt og som kunne tilpasses brugernes ønsker og gennemføres med et begrænset budget med stor succés. Brugerne havde direkte indflydelse på disponeringen af funktioner og arealer og der var mange ønsker til programmering fra de forskellige interessenter i området. Resultatet af denne proces er et projekt der er funktionelt diverst og som er til stor glæde for dem der bruger stedet i dagligdagen.

Det var et krav fra bygherrens side at koncept og design skulle kunne realiseres med begrænsede midler. Det betød udarbejdelse af et robust koncept, hvor designet kunne tilpasses og ændres undervejs i processen.
Projektet er udarbejdet til projektforeslagsniveau. Dertil kommer bygherrerådgivning i udførselsfasen. Projektet er udført i nært samarbejde med Kalmar kommune, som er en dybt engageret bygherre, der var villig til at eksperimentere med løsninger og materialer – nødvendiggjort at et begrænset budget.

Indstillet til Sienna prisen 2007.

Keywords:

VÆRDISKABENDE FRA PARKERINGSPLADS TIL BYPARK

Taggar: , , , , , , , , , , , , ,