Plats: Rødovre, Danmark
Areal: 4.400 m2
Status: Tävling 2:a pris

Det nya Rødovre höghuset består av två torn vid porten till Köpenhamn. Platsen ligger på en kant mellan två städers topologier, de traditionella stadshusen mot öster och det mordernistiska lägenhetshögtornet mot väster. Designen tyder på en förståelse för detta motstridande förhållandet mellan den traditionella och den nya storstaden och förorten. Utformningen av tornen har syftet att kombinera en extrovert fokus på staden Rødovre med en introvert fokus på ett dynamiskt offentligt landskap.

Den viktigaste frågan om landskapet är hur man kan integrera ett höghustorn i en lokal kontext så att det bara bidrar till att vara ett kännetecken, en unik upplevelse med lokal fördel. Att skapa ett behagligt och intimt torg med ett rikt stadsliv, goda förutsättningar för vistelse och aktiviteter för en mångfaldig brukargrupp, och där vindfaktorn är minimerad. Ett torg som är stadsmässigt sammanhängande med omgivningen.

Landskapskonceptet är att skapa en unik plats som har två huvudteman; transformationer och förankring i den lokala kontexten. Det viktigaste temat visas i funktionsplatsen, som är en trafikknutpunkt för cyklar, fotgängare och bilar samt en social vistelseplats för de lokala invånarna i området. Platsen har en karakteristisk skog som i kombination med ljus och vatten skapar dagliga fysiska ändringar i stadsrummet som konstant ger besökarna, invånarna och de människor som lever och arbetar i den nya byggnaden nya intryck.

Taggar: , , , , , , , , , , ,