Plats: Roskilde Danmark
Areal: 32.000 m2
Status: Under utförande. 1. Pris

RTS kan jämföras med ett samhälle med funktioner till täckning av specifika behov och infrastruktur som både binder ihop människor med funktioner, människor inbördes och RTS med stadslivet och aktiviteterna omkring byggnaden. RTS är ett studie- och forsningsuniversitet med synergi och tvärvetenskaplig gemenskap, som det genomgående temat, och med visuell kontakt mellan de olika delarna av skolan och Musicon. RTS har potentialer att verka som stadslivsgenerator i den nya stadsdelen. De många elever och lärare kommer inte vara ensamma om att frambringa liv i hela området.

Landskapet samlar området och skapar en klar koppling mellan de existerande och nya byggnaderna. Området runt de existerande byggnaderna underindelas av en rambla som slutar i en central plats. På ramblan kopplar sig zoner med olika aktiviteter och parkeringszoner. Längs ramblan skapar poppelträden ett lätt lövtak. Den centrala platsen skapar en knutpunkt mellan campusområdet och resten av Musicon. Den förbinder Musicon med festivalplatsen på den andra sidan av motorvägen med en gång- och cykelförbindelse. Platsen rymmer möjligheter för sport och uppehåll och i kraft av sin skala kan den rymma större arrangemang. Rörvassen skapar ett markant landskapligt element mellan motorvägen och byggnaderna samtidigt som den fungerar som en filtreringsbassäng för hela området.

Taggar: , , , , , , , , ,