Plats: Tianjin, Kina
Areal: 17 km2
Status: 2. pris i tävling

Komfort är ett begrepp som sällan förklaras. Orsaken till att begreppet bara används för den typen av “rest” som återstår när man har diskuterat allt som kan mätas, vägas och tas i penningvärde. En möjlig förklaring kan vara att härlighets värdet är nöjet, som tillåter varor att uppnå utan extra motkrav.

Exempel på skönhetsvärden är:
Havsutsikt
Tystnad
Naturlig skönhet
Wildlife
Fiskerättigheter

Som det framgår är dessa nöjen inte helt utom räckhåll för marknadsekonomin. Det kostar exempelvis att ha en havsutsikt, både för säljaren och i form av ett ökat skatteunderlag. I fastigheter och logi är bekvämligheter vilka materiella eller immateriella förmåner av egendom som helst, särskilt det som ökar dess attraktionskraft, värde eller bidrar till komfort och bekvämlighet. Materiella bekvämligheter kan till exempel omfatta attraktiva gästrum (logi), restauranger, parker, pooler, hälsoanläggningar, festlokaler, teater eller media rum, cykelvägar och kommunikationscenter, tjänster eller garage. Immateriella bekvämligheter kan omfatta trevlig utsikt, närliggande verksamheter/aktiviteter, bra skolor eller låg brottslighet. Dessa är en del av den totala önskvärdheten av en fastighet.

Taggar: ,