Plats: Gentofte, Danmark
Areal : 6.000 m²
Status : Utfört 2007

Förnyelsen av Skovgårdsskolans samlade uteareal bygger på ett förlopp av olika gårdsrum med var sin funktion och karaktär.

Kragh & Berglund har varit en kreativ samarbetspartner under utvecklingen av Gentofte kommuns skolor. Gentorfte kommun har en ambition om att ge kommunens barn de optimala inlärningsvillkoren i skolan, där bättre trivsel ska skapa förutsättningar för att styrka sociala och personliga färdigheter.

På Skovgårdsskolen är idealen implementerade i en unik sammansättning av stängda och öppna gårdsrum som kopplar sig med bestämda funktioner och åldersgrupper.

De centrala nyckelorden i projektet är fantasi, förändring, dynamik, rörlighet, punktnedslag, lekfulla materialsammansättningar och brukardialog – komponenter som tillsammans skapar underlag för ett starkt projekt med en unik karaktär.

Projektet på Skovgårdsskolan är en totalförnyelse av skolans utearealer i samband med konstruktionen av en ny idrottshall. Varje gårdsrum överraskar med unika lekelementer, nischer och frodiga planteringar. Här finns nya möjligheter för utomhus undervisning, praktisk inlärning, grupparbete samt en rad lekelementer som inbjuder till rörelse – allt är välintegrerat i ett existerande landskap med bevaringsvärdiga träd så att nytt och gammalt smälter samman till en helhet.

Taggar: ,