Plats: Gentofte, Danmark
Areal: 12.000 m2
Status: Utförd, 2009

Renoveringen av Skovshovedskolan medförde att en större utgrävning av skolans utomhusområde påbörjades. Detta resulterade i en brant sluttning på en av skolans centrala lekarealer. Förslaget till lekplatsen tar utgångspunkt i denna sluttande och böljande terräng, som används aktivt i utformningen och berättandet av lekplatsens tema som flodlandskap. En central blå flod slyngrar sig genom leklandskapet med konstgjorda oranga öar på den översta delen och fortsätter vidare som ett vattenfall ner för den branta sluttningen. I floden finns gungbrädsskepp, trästubbar och drivved. På öarna finns det rep för att sig upp på land. De olika lekelementerna ger möjlighet för olika rörelsemönster på lekplatsen. Både öarna och floden läggs med gummiasfalt i starka färger som står i kontrast till den mörka asfaltsytan som omringar det centrala flodlandskapet.

Taggar: ,